U bent hier

Nekvel-, porno- of dumpertdocent… Scholen, zorg voor een sociale mediaprotocol en een plan van aanpak

De media staan de afgelopen weken vol met voorbeelden van docenten die op sociale media in een kwaad daglicht worden gesteld. Elke school moet een rampenplan voor sociale media-incidenten hebben, stellen deskundigen van Kennisnet en Bureau Jeugd en Media nu. Dat klinkt een beetje als paniekvoetbal. Een incident is nog geen ramp. Wel is belangrijk om zo veel mogelijk te voorkomen dat dit soort incidenten zich voordoet, zegt Peter Dijkmans, jurist bij Verus. Gebruik daarvoor een sociale media protocol.

Het protocol

Verus heeft een modelprotocol sociale media beschikbaar gesteld. Daarmee maakt u niet alleen afspraken met werknemers maar ook met ouders, leerlingen, familie en andere leden van de schoolgemeenschap. In dit protocol staat beschreven welk digitaal gedrag wel en niet aanvaardbaar is en wat de juridische gevolgen voor betrokkenen zijn als de digitale gedragsregels, al dan niet bewust, worden overtreden.

Bij een incident

Doet zich toch een digitaal incident voor, dan gaat het erom dat een school zorgvuldig (systematisch) en proportioneel handelt richting de direct betrokkenen en de rest van de schoolgemeenschap, zowel op de korte als de middellange termijn.

Mocht er een ernstig incident op de sociale media plaatsvinden, dan wordt van de bestuurder verwacht dat hij snel en gedegen een onderzoek instelt om de feiten vast te stellen. Bij vermoedens van ernstig, digitaal grensoverschrijdend gedrag kan het nodig zijn om de politie in te schakelen.

Ouders en leerlingen moeten zo spoedig mogelijk op hoofdlijnen geïnformeerd worden over het incident en het onderzoek.

Als de feiten zijn vastgesteld, dan dienen die door de bestuurder geduid te worden, in combinatie met het vaststellen van maatregelen.

Afhankelijk van de ernst van het incident kan het wenselijk zijn om de direct betrokkenen (dat kunnen zowel medewerkers als leerlingen zijn) tijdens het onderzoek een tijdelijke ordemaatregel op te leggen (bijvoorbeeld door middel van een schorsing).

Download het modelprotocol sociale media hier

Vragen hierover? Neem contact op met onze juridische helpdesk

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs