U bent hier

Neemt de Kamer afscheid van de maffe predicaten?

159 vragen en 4 moties. Dat is het voorlopige resultaat van de bespreking in de Tweede Kamer van de Staat van het Onderwijs 2015-2016, het Jaarverslag 2016 van OCW en het verantwoordingsrapport van de Algemene Rekenkamer. D66-Kamerlid Paul van Meenen gooide de knuppel in het hoenderhok met een motie die vraagt om de afschaffing van het predicaat ‘excellent’.

Maffe predicaten afschaffen …

Tijdens zijn inbreng gaf Van Meenen aan dat hij vindt dat het geen taak van de overheid is om te bepalen wat goed of excellent onderwijs is. 

Hij maakte de vergelijking met de Voedsel en Waren Autoriteit die ook niet bepaalt of een rookworst lekker is, maar controleert of die worst geconsumeerd kan worden. Het is aan anderen om uit te maken wat lekker of heel lekker is. Met name het predicaat ‘excellent’ moest het ontgelden toen Van Meenen sprak over die ‘maffe predicaten’. 
Deze vergelijking is overigens niet nieuw: Hij is ook al gemaakt tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Bisschop. 

Met name het feit dat excellente scholen allerlei privileges krijgen, die voor gewone scholen niet toegankelijk zijn, zint Van Meenen niet. Ook andere scholen zijn wat hem betreft gebaat bij maatwerk en deelname aan pilots als regelluwe scholen. Zijn motie is medeondertekend door Harry van der Molen (CDA) en Peter Kwint (SP).

… of de zweep erover?

Bente Becker (VVD) was het daar duidelijk niet mee eens. Zij vindt dat scholen voor de waardering ‘goed’ moeten gaan. Zij was dan ook teleurgesteld dat in de voortgangsrapportage van de Onderwijsinspectie over het vernieuwd toezicht staat dat maar weinig besturen die waardering ‘goed’ hebben aangevraagd. Als de besturen dat niet vrijwillig doen, moet de inspectie maar middelen krijgen om hen daartoe aan te sporen, vindt Becker. 

Onafhankelijk toezicht passend onderwijs

Alle sprekers hadden slechts 4 minuten tijd om over alle onderwerpen te praten. Daardoor kwam het verantwoordingsrapport van de Algemene Rekenkamer over de besteding van de financiële middelen nauwelijks aan de orde. Dat rapport ging vooral over de middelen van passend onderwijs. 

Op 5 juli 2017 spreekt de commissie OCW over de elfde voortgangsrapportage passend onderwijs. Dan ook zal dit Rekenkamerrapport verder aan de orde komen. Toch dienden Bente Becker, Kirsten van den Hul (PvdA) en Lida Westerveld (GL) alvast een motie in waarin de regering wordt gevraagd om te zorgen voor onafhankelijk toezicht bij elk samenwerkingsverband passend onderwijs. In dit verband vroeg Harm Beertema om na te gaan welk model van verslaggeving het beste past bij de samenwerkingsverbanden en dit model als standaard te introduceren.


PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs