U bent hier

Neem als toezichthouder deel aan een onderzoek van het SCP naar kwaliteit

Bent u toezichthouder in het primair of voortgezet onderwijs? En heeft u een mening over de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling van betrokkenen in en rond de school rond het thema kwaliteit en de nadruk die daarbij ligt op de basisvaardigheden taal en rekenen/wiskunde? Neem dan deel aan het onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hiernaar doet.

Bent u toezichthouder in het primair of voortgezet onderwijs? En heeft u een mening over de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling van betrokkenen in en rond de school rond het thema kwaliteit en de nadruk die daarbij ligt op de basisvaardigheden taal en rekenen/wiskunde? Neem dan deel aan het onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hiernaar doet.

Kwaliteit is in het onderwijs een kernbegrip. De aandacht ervoor neemt toe. Zie onder meer de verschillende kwaliteitsagenda's. Tegelijkertijd veranderen de bestuurlijke verhoudingen en verantwoordelijkheidsverdeling terwijl onderwijskwaliteit een zaak is van alle partijen, docent, schooldirectie, (bovenschools) management, schoolbestuur, intern toezicht, ouders en ook gemeente.

  • Denken al deze partijen hetzelfde over de focus op basisvaardigheden en wat betekent dat concreet voor ieders rol in het onderwijs?
  • Weten alle betrokkenen elkaar in de praktijk goed te vinden?
  • Zijn de taken en verantwoordelijkheden op het juiste niveau belegd om de kwaliteitsdoelen te realiseren?
  • Hoe kunnen succesvolle aanpakken voor verbetering van de onderwijskwaliteit worden omgezet in duurzame onderwijsontwikkeling en structurele verbetering?

Deze vragen probeert het SCP in een kleinschalig onderzoek te beantwoorden. In het onderzoek worden zowel docenten, schooldirecties, schoolbestuurders, interne toezichthouders, de gemeente (ambtenaren en wethouders onderwijs) als ouders (leden van de MR) betrokken.

Toezichthouders Het SCP zoekt nog enkele interne toezichthouders uit het primair en voortgezet onderwijs die aan het onderzoek willen deelnemen. Het gaat zowel om leden van een Raad van Toezicht als om bestuursleden met een toezichthoudende taak.

Onderzoek Het onderzoek bestaat uit drie rondes. De eerste ronde is een digitale enquête voor alle deelnemers. De tweede en derde ronde bestaan uit een aantal groepsgesprekken met een deel van de deelnemers. U kunt ervoor kiezen om alleen aan de eerste ronde mee te doen. Door deel te nemen doet u mee aan de opbouw van praktijkkennis en kunt u kennisnemen van de inzichten van anderen in een relatief nieuwe situatie.

Deelname Het SCP heeft Bureau Veldkamp te Amsterdam gevraagd het onderzoek te organiseren en mede uit te voeren. Wanneer u als toezichthouder interesse heeft in deelname aan het onderzoek kunt u dit per e-mail aan hen doorgeven via: y.schothorst@veldkamp.net.

Meer informatie Voor praktische vragen over de organisatie van het onderzoek kunt u contact opnemen met Yolanda Schothorst of Judith ter Berg van Bureau Veldkamp (Veldkamp, telefoon: 020 522 59 99, e-mail: y.schothorst@veldkamp.net of j.ter.berg@veldkamp.net).

Voor meer algemene vragen over het onderzoek kunt u terecht bij dr. Monique Turkenburg (telefoon: 070 340 74 68, e-mail: m.turkenburg@scp.nl), projectleider van het onderzoek bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Download

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs