U bent hier

Nederlands onderwijsniveau boven EU-gemiddelde

De Nederlandse bevolking is hoger opgeleid dan in landen als Duitsland en Frankrijk, maar lager dan in Groot-Brittannië, Ierland, België en de Scandinavische landen. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek dat is uitgevoerd door de onderzoekers Hugo Elbers en Robert de Vries van het CBS. Nederland scoort iets boven het gemiddelde van 25 lidstaten in de Europese Unie.

De Nederlandse bevolking is hoger opgeleid dan in landen als Duitsland en Frankrijk, maar lager dan in Groot-Brittannië, Ierland, België en de Scandinavische landen. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek dat is uitgevoerd door de onderzoekers Hugo Elbers en Robert de Vries van het CBS. Nederland scoort iets boven het gemiddelde van 25 lidstaten in de Europese Unie.

In 2007 had 31% van de 25 tot 65-jarigen in Nederland een diploma in het hoger onderwijs behaald, tegen bijna 25% gemiddeld voor de EU-25.

Het aandeel hogeropgeleiden loopt in de ons omringende landen uiteen van 24% in Duitsland en 27% in Frankrijk tot 32% in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Traditioneel doen de Scandinavische landen het wat betreft onderwijsniveau goed, waarbij Finland met 36% het hoogste aandeel hogeropgeleiden kent.

Ook in een aantal landen dat sinds 2004 is toegetreden tot de Europese Unie is de bevolking relatief hoog opgeleid. In Estland en Litouwen was respectievelijk 33% en 29% van de 25-64-jarigen hoogopgeleid, meldt het CBS.

De landen in de Europese Unie hebben in het jaar 2000 in het Lissabonakkoord afgesproken dat ze onder meer het opleidingsniveau van de bevolking gaan verhogen. In 2010 moeten de doelstellingen gerealiseerd zijn.

Het CBS heeft ook de overheidsuitgaven aan onderwijs in de EU in kaart gebracht. Voor Nederland bedroegen die in 2005 ongeveer 5,5% van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is iets meer dan het gemiddelde van de Europese Unie.

Van de 25 EU-landen in 2005 geeft de Deense overheid al jaren het meest uit aan onderwijs: 8,3% van het bbp. In vergelijking met 2000 zijn de overheidsuitgaven voor onderwijs in de 25 EU-landen als percentage van het bbp gestegen met 0,5 procentpunt.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs