U bent hier

Nederlands onderwijs in buitenland doorgaans goed

Instellingen en scholen in het buitenland die Nederlands onderwijs aanbieden voldoen over het algemeen aan de kwaliteitsnormen van de inspectie. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat woensdag 4 maart 2009 is gepubliceerd. Ruim 10.000 Nederlandse en Vlaamse leerlingen volgen Nederlands onderwijs in het buitenland.

Instellingen en scholen in het buitenland die Nederlands onderwijs aanbieden voldoen over het algemeen aan de kwaliteitsnormen van de inspectie. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat woensdag 4 maart 2009 is gepubliceerd. Ruim 10.000 Nederlandse en Vlaamse leerlingen volgen Nederlands onderwijs in het buitenland.

Er bestaan drie vormen van Nederlands onderwijs buiten onze landsgrenzen. In totaal verzorgen deze instellingen onderwijs voor 10.500 leerlingen.

  • Er zijn dertig 'dagscholen', die volledig Nederlands basisonderwijs of voortgezet onderwijs aanbieden. Deze worden met name bezocht door kinderen van ouders die tijdelijk zijn uitgezonden.
  • Daarnaast zijn er zo'n tweehonderdzestig scholen voor Nederlandse Taal en Cultuur (NTC-scholen). Deze verzorgen ten minste drie uur per week lessen in Nederlandse taal en cultuur voor kinderen die internationaal (Engelstalig) onderwijs volgen of op lokale scholen zitten.
  • Tenslotte zijn er drie aanbieders van afstandsonderwijs. Deze scholen verzorgen onderwijs via moderne media en ondersteunen ouders die hun kinderen zelf les geven, bijvoorbeeld omdat het gezin een wereldreis maakt.

Het Nederlands onderwijs in het buitenland is voor leerlingen en hun ouders van belang, omdat deze daardoor bij terugkeer op niveau kunnen instromen in Nederlandse scholen. Voor Nederlanders die niet terugkeren zijn deze vormen van onderwijs eveneens van grote waarde, doordat zij hiermee het contact met het moederland kunnen behouden.

Het is voor het eerst dat de Onderwijsinspectie dit onderwijs zo breed onder de loep heeft genomen. Bijna driekwart van de scholen en instellingen over de grens is onderzocht en de conclusie is dat het niveau over het algemeen van voldoende tot goede kwaliteit is. Om ouders die met hun kinderen langdrurig naar het buitenland gaan te ondersteunen, heeft de inspectie een brochure gemaakt met allerlei informatie. 

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs