U bent hier

Nadere vragen Eerste Kamer rond wetsvoorstel planningsvrijheid

De Eerste Kamer is nog niet tevreden met de antwoorden van de regering in verband met het wetsvoorstel planningsvrijheid in het voortgezet onderwijs. Met name de fracties van de PvdA en VVD (met sympathie van de SP) willen meer duidelijkheid, bijvoorbeeld over kleinschaligheid, leefbaarheid en kwaliteit. Ze vragen zich af of de regering in geval van nood kan bijsturen. En wat is de positie van een schoolbestuur dat niet mee mag doen in een regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO)?

De Eerste Kamer is nog niet tevreden met de antwoorden van de regering in verband met het wetsvoorstel planningsvrijheid in het voortgezet onderwijs. Met name de fracties van de PvdA en VVD (met sympathie van de SP) willen meer duidelijkheid, bijvoorbeeld over kleinschaligheid, leefbaarheid en kwaliteit. Ze vragen zich af of de regering in geval van nood kan bijsturen. En wat is de positie van een schoolbestuur dat niet mee mag doen in een regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO)?

Andere vragen gaan over:

  • de positie van de gemeente: waarom geen instemmingsrecht bij een RPO (regionaal plan onderwijsvoorzieningen)?
  • kan (voldoende) bestuurskracht een bekostigingsvoorwaarde worden?

Wij verwachten spoedig antwoorden van de staatssecretaris en houden u op de hoogte.

Meer informatie Voor nadere informatie kunt u terecht bij Harm Jan Luth, 06 51 59 81 57, hjluth@besturenraad.nl.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs