U bent hier

MR mag adviseren over groepsgrootte

Als het aan minister Arie Slob ligt, krijgt de MR adviesrecht op het beleid met betrekking tot de groepsgrootte op school. Hij zei dit vandaag in een overleg met de Onderwijscommissie van de Tweede Kamer dat ging over de groepsgrootte in het basisonderwijs en het werkdrukakkoord.

Een wettelijk maximum aan de groepsgrootte vindt Slob niet wenselijk. Dat moet op schoolniveau bepaald worden op basis van de onderwijskundige visie. 

De commissie onderwijs sprak vandaag met de minister over de groepsgrootte en het werkdrukakkoord. Over de werkdruk en de ‘fooi’ is de afgelopen tijd veel gedoe geweest. Veel Kamerleden zijn blij dat er nu extra geld beschikbaar is dat ook nog eens sneller naar de scholen komt. 

Monitoring van besteding

Wel maken ze zich zorgen over de verantwoording. Wie garandeert dat na een succesvolle 1e tranche ook het geld voor de 2e tranche goed wordt besteed, zei onder andere Michel Rog (CDA). Hij wees daarbij op de extra middelen voor de functiemix, waarvan de resultaten van de 2e tranche teleurstellend zijn. Kan het geld teruggevorderd worden, zo vroeg hij zich af. 

Beste voorbeelden verzamelen

Rudmer Heerema (VVD) vroeg om een uitgebreide gegevensverzameling en monitoring om daaruit de beste voorbeelden van succesvolle werkdrukbestrijding te kunnen destilleren.

Slob vertrouwt de scholen

Minister Slob antwoordde dat een goede verantwoording van deze middelen noodzakelijk is. Hoe die monitoring eruit komt te zien is nu nog onduidelijk. Hij voegde eraan toe dat hij op dit moment al veel goede dingen ziet gebeuren op de scholen die hij bezoekt. Hij is dus niet zo bang dat  schoolbesturen daar laks mee zullen om gaan. 

Adviesrecht groepsgrootte

Ook kondigde hij aan de Wet Medezeggenschap Scholen te willen aanpassen door het adviesrecht van de medezeggenschapsraad uit te breiden op het punt van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school (art. 11 f). Daaraan wil hij toevoegen dat het ook gaat om het beleid met betrekking tot de groepsgrootte. Een instemmingsrecht op dit punt vindt hij niet nodig. 

Gesprek moet gevoerd worden

Verus vindt het van belang dat ook over groepsgrootte op schoolniveau gesproken wordt, ook met ouders. Daarbij gaat het om adviesrecht, geen instemmingsrecht. Regelgeving over een wettelijk maximum groepsgrootte wijzen wij af. Natuurlijk wil iedere ouder dat zijn/haar kind voldoende aandacht krijgt, het is aan de school om in een gesprek te kunnen uitleggen dat dat gebeurt.

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs