U bent hier

Monitor Onderwijsnummer

In het po wordt op dit moment het persoonsgebonden nummer (onderwijsnummer) ingevoerd. Om een beeld te krijgen van de voortgang van dit proces vindt jaarlijks onderzoek plaats. Onlangs hebben 1200 scholen per mail een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de tweede meting van dit onderzoek. Wanneer uw school tot deze groep behoort, wordt uw medewerking op prijs gesteld. Door mee te doen aan het onderzoek helpt u mee om de volgende fasen van de invoering zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van het veld.

In het po wordt op dit moment het persoonsgebonden nummer (onderwijsnummer) ingevoerd. Om een beeld te krijgen van de voortgang van dit proces vindt jaarlijks onderzoek plaats. Onlangs hebben 1200 scholen per mail een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de tweede meting van dit onderzoek. Wanneer uw school tot deze groep behoort, wordt uw medewerking op prijs gesteld. Door mee te doen aan het onderzoek helpt u mee om de volgende fasen van de invoering zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van het veld.

Het onderzoek wordt verricht door het bureau Regioplan. Daar kunt u ook terecht met vragen over de enquête. In de uitnodigingsmail staat hoe u contact kunt opnemen.

In het onderzoek wordt gekeken naar wat scholen weten van de invoering van het onderwijsnummer en alles wat daarmee samenhangt en hoe ze aankijken tegen deze veranderingen. Verder gaan de vragen over de stappen die scholen zelf zetten en over de mogelijke behoefte aan verdere ondersteuning in dit traject.

Het onderzoek zal gedurende het invoeringstraject elk jaar worden herhaald, steeds onder een andere groep scholen. Zo ontstaat een onafhankelijk en objectief beeld van de ontwikkelingen in het veld.

De Besturenraad is samen met de andere organisaties voor bestuur en management en de AVS betrokken bij het onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.

PGN-scan 2: uitwisseling met PGNPO In verband met de invoering van het persoonsgebonden nummer is inmiddels een groot aantal scholen actief in de zogenoemde PGN-scan 2. Andere scholen gaan de komende tijd beginnen met deze uitwisseling van leerlinggegevens met de projectorganisatie PGNPO. Deze projectorganisatie is mede door de Besturenraad opgericht.

Meer informatie Voor meer informatie over de invoering van het persoonsgebonden nummer kunt u terecht op de website van PGNPO: www.pgnpo.nl. Daar vindt u verschillende mogelijkheden om uw vragen te stellen.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Robbert Jan de Vries, adviseur Besturenraad (070 348 11 48, rjdevries@besturenraad.nl).

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs