U bent hier

Mogen scholen niet-ingeënte kinderen weigeren?

De discussie of kinderdagverblijven kinderen mogen weigeren die niet zijn ingeënt tegen besmettelijke ziektes (o.a. bof, mazelen, rode hond) is ook in Nederland actueel. Deze week werd bekend dat Duitsland vaccinatie voor alle kinderen op crèches en basisscholen verplicht wil maken. Hoe zit dat voor Nederlandse IKC’s en basisscholen?

Groepsimmuniteit

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een vaccinatiegraad dan 95% vereist om zeer besmettelijke ziektes als de mazelen uit te bannen. Als minimaal 95% is ingeënt ontstaat er groepsimmuniteit, waardoor ook niet-ingeënte kinderen beschermd zijn. De laatste jaren is de vaccinatiegraad in ons land echter gedaald tot 92,9%. Daarmee komt de groepsbescherming in gevaar. Dit vormt niet alleen een risico voor kinderen waarvan de ouders hebben gekozen om hen niet te vaccineren, maar ook voor kinderen die nog te jong zijn om te kunnen worden ingeënt.

Juridisch complex

Op dit moment zijn er scholen en kinderdagverblijven die zich afvragen of ze niet-gevaccineerde kinderen mogen weigeren om kinderen die nog niet ingeënt kunnen worden te beschermen.

Voor scholen ligt de situatie juridisch behoorlijk complex, maar is deze vraag feitelijk niet aan de orde; zij hebben in beginsel niet te maken met kinderen die te jong zijn om gevaccineerd te worden.

Wetswijziging op stapel

Voor de kinderopvang komt er naar alle waarschijnlijkheid op afzienbare termijn meer duidelijkheid. Er is namelijk een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang ingediend, en de Raad van State heeft hierover inmiddels advies uitgebracht. Het wetsvoorstel beoogt transparantie op de markt van de kindercentra: kindercentra dienen transparant te zijn over hun beleid met betrekking tot het accepteren of weigeren van niet-gevaccineerde kinderen en personeelsleden, zodat ouders vervolgens een goed geïnformeerde keuze kunnen maken.

Veilige en gezonde omgeving

Beleid met betrekking tot het (nagenoeg) uitsluitend toelaten van kinderen die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma, ligt ook in het verlengde van de op het kindercentrum rustende verplichting om in een veilige en gezonde omgeving verantwoorde kinderopvang te bieden (art. 1.49 Wet kinderopvang).

Kindercentrum mag eigen regels stellen

Kindercentra mogen volgens het wetsvoorstel dus beleid voeren om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren en zij mogen in dat verband aan de ouders een bewijs van vaccinatie vragen. Dit geldt natuurlijk voor kinderen vanaf de leeftijd waarop zij in het Rijksvaccinatieprogramma worden gevaccineerd. Overigens merkt de Raad van State op dat houders van een kindercentrum ook nu al zo’n beleid kunnen voeren. Omdat kindercentra private ondernemingen zijn mogen zij in beginsel eigen regels stellen.

Het wetsvoorstel is beperkt gehouden tot kindercentra. Het strekt zich dus niet uit tot gastouderopvang of scholen.

Wanneer er ontwikkelingen zijn met betrekking tot dit wetsvoorstel zullen wij u informeren.

Vragen hierover? Neem contact op met onze juridische helpdesk

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs