U bent hier

Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs gewijzigd

De modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs is gewijzigd. Schoolbesturen krijgen meer vrijheid bij de indeling van een gebouw. Het ruimtebehoeftemodel is niet meer gekoppeld aan lokalen, maar aan vierkante meters. Gedetailleerde normeringen zijn ingeruild voor basiseisen en de administratieve last is verminderd. De Besturenraad is betrokken geweest bij de totstandkoming van deze nieuwe modelverordening. We zijn blij met de wijziging, omdat ze de scholen meer armslag geeft.

De modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs is gewijzigd. Schoolbesturen krijgen meer vrijheid bij de indeling van een gebouw. Het ruimtebehoeftemodel is niet meer gekoppeld aan lokalen, maar aan vierkante meters. Gedetailleerde normeringen zijn ingeruild voor basiseisen en de administratieve last is verminderd. De Besturenraad is betrokken geweest bij de totstandkoming van deze nieuwe modelverordening. We zijn blij met de wijziging, omdat ze de scholen meer armslag geeft.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de nieuwe verordening onlangs naar de gemeenten gestuurd. De VNG adviseert haar leden om de wijzigingsverordening na het 'op overeenstemming gerichte overleg' (OOGO) met de schoolbesturen, vast te stellen voor 1 januari 2009. Aanvragen voor het programma 2010 kunnen daardoor worden beoordeeld op basis van het aangepaste model.

Geen verplichting Het is echter geen verplichting om de nieuwe verordening over te nemen. Op gemeentelijk niveau hebt u de ruimte om een verordening te maken die is toegesneden op uw lokale situatie. Wij adviseren u dan ook om u goed te verdiepen in de voorstellen van de gemeente. Direct na de zomervakantie 2008 willen we u over dit onderwerp nader informeren.   >>De aanpassingen in de huisvestingsverordening kunt u downloaden van www.vng.nl.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs