U bent hier

Minister wil sneller ingrijpen bij slecht functionerende scholen

Het kabinet wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen als een school ernstig onder de maat presteert. De ministers Slob en Van Engelshoven kondigden daarom vorig jaar al aan met voorstellen te komen om sneller en adequater te kunnen optreden. Op woensdag 25 maart is de internetconsultatie geopend van het wetsvoorstel ‘uitbreiding bestuurlijk handhavingsinstrumentarium van de minister in het onderwijs’.  

Inhoud wetsvoorstel

Met dit wetsvoorstel worden de mogelijkheden waarmee de minister kan ingrijpen bij slecht functionerende scholen uitgebreid. De uitbreiding van het zogenaamde bestuurlijk instrumentarium bestaat uit:

  • het invoeren van een spoedaanwijzing; 
  • een bevoegdheid tot schorsen van recht tot diplomering/examinering van private mbo-instellingen;
  • de uitbreiding van de definitie van wanbeheer;
  • verplichting tot het bevorderen van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het mbo;
  • uitbreiding van de beëindiging van de bekostiging in po/vo; 
  • de aanscherping van de wettelijke termijn van het toezichtproces.

Reageren

U kunt tot 21 april 2020 reageren op deze internetconsultatie. Wilt u meer weten over deze internetconsultatie of de inbreng van Verus? Neem dan contact op met adviseur public affairs Dico Baars.

PO | VO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs