U bent hier

Minister wil schoolleider niet aan tafel hebben bij gesprek met inspectie

Wie voert het gesprek met de onderwijsinspectie? Het bevoegd gezag, sowieso. Maar minister Slob wees deze week een motie af die het mogelijk maakte ook andere gesprekspartners aan te laten schuiven. Daarmee raadt de overheid de aanwezigheid van (algemeen) directeuren bij gesprekken met de Inspectie dus af, met alle gevolgen van dien.

Schoolleider buiten spel

Kamerleden Michel Rog (CDA) en Roelof Bisschop (SGP) dienden gisteren een motie in. Zij constateren dat schoolleiders een belangrijke partner kunnen zijn in het gesprek met de inspectie, maar die in het huidige toezicht buiten spel lijken te staan. De inspectie spreekt immers met het bevoegd gezag, in veel gevallen de bestuurder. Rog en Bisschop willen daarom dat actief gecommuniceerd wordt dat het aan het bevoegd gezag is om te bepalen wie als gesprekspartners optreden.

Logisch verzoek

Een logisch verzoek. Een directeur kan immers een extra inkleuring aan het gesprek met de inspecteur geven. In het geval van een RvT/CvB-model bijvoorbeeld, waar het bevoegd gezag bij het college van bestuur ligt: schooldirecteuren mogen in zo’n geval niet meer aanschuiven terwijl die de dagelijks gang van zaken op school beter kunnen duiden. En zeker in het geval van een bestuursmodel met mandaat. Hier gaat het niet zelden om vrijwilligers die geregeld bij elkaar komen maar niet de dagelijkse (en onderwijskundige) leiding op school hebben: daarvoor is de (algemeen) directeur aangesteld, die wat Slob betreft dus niet in gesprek mag met de inspectie.

Sturing op governancemodel

Onze governanceadviseurs zien al langer een sturing op het raad van toezichtmodel in het onderwijs. De reactie van minister Slob op deze motie is daar een bevestiging van.

De Kamer stemt volgende week over de motie van Rog en Bisschop.

PO | VO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs