U bent hier

Minister pakt regeldruk leraren aan

Minister Plasterk maakt afspraken met de onderwijssectoren voor een gezamenlijke aanpak van de irritatie die regelgeving bij leraren oproept. Uit onderzoek van het bureau ITS in opdracht van OCW blijkt dat leraren zich vooral storen aan de uitvoering van regels en onduidelijkheid over nut en noodzaak ervan. "Op deze punten valt duidelijk veel te winnen", vindt Plasterk.

Minister Plasterk maakt afspraken met de onderwijssectoren voor een gezamenlijke aanpak van de irritatie die regelgeving bij leraren oproept. Uit onderzoek van het bureau ITS in opdracht van OCW blijkt dat leraren zich vooral storen aan de uitvoering van regels en onduidelijkheid over nut en noodzaak ervan. "Op deze punten valt duidelijk veel te winnen", vindt Plasterk.

ITS deed onderzoek onder docenten in alle onderwijssectoren. Het gemiddelde 'irritatiecijfer' ligt onder de 5 (op een schaal van 1 tot 10). De onderzoekers spreken van een "matige irritatiegraad". Vooral in het primair en voortgezet onderwijs zijn er echter enkele uitschieters.

Leraren in het primair onderwijs ergeren zich vooral aan regels rond de doorverwijzing naar het speciaal onderwijs en de werktijdenregistratie. In het voortgezet onderwijs is de norm voor verplichte onderwijstijd (1040 uur) de meest genoemde steen des aanstoots. Verder raken leraren in het vo geïrriteerd over regels over de uitvoering van taken buiten het lesgeven om, de verplichte registratie van uren taakbeleid en de frequentie en duur van vergaderingen. De verplichte aanwezigheid bij vergaderingen en andere bijeenkomsten is in beide sectoren een veelgenoemde ergernis.

Ergerniswekkende regels zijn deels afkomstig van ministeries (vooral OCW) en deels van de instellingen zelf. Interne procedures van instellingen zijn overigens vaak de vertaling van regels die van buitenaf zijn opgelegd. De overheid kan volgens de onderzoekers iets doen aan de inhoud van de regels, de onderwijsinstellingen aan de uitvoering.

Onderwijsinstellingen kunnen de irritatie onder meer verminderen door transparante bedrijfsvoering, grotere regelruimte voor docenten en betere voorlichting over regelgeving, aldus het onderzoeksrapport. U kunt het hieronder downloaden.

Overbodige regelgeving De Besturenraad maakt zich sterk tegen overbodige regelgeving waar scholen last van hebben. In april 2008 hebben we minister Plasterk het Boek der Overbodigheden aangeboden, met 722 pagina's aan regelgeving die scholen zelf als overbodig hebben bestempeld.

Download

 

 

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs