U bent hier

Minister: burgerschapsvorming verdient volle aandacht

Bij de tussenevaluatie van de sectorakkoorden is minister Slob optimistisch. Hij ziet dat scholen hard gewerkt hebben. Bijvoorbeeld in de groei van de burgerschapscompetenties. Maar dat punt blijft onze volle aandacht verdienen, schrijft Slob. Verus pleit voor burgerschapsvorming die meer is dan het verkrijgen van competenties.

De sectorakkoorden lopen tot 2020 maar werden eind 2017 tussentijds geëvalueerd. Daarbij noemt Slob de versterking van het burgerschapsonderwijs als positief punt: de beheersing van burgerschapscompetenties van leerlingen in het tweede leerjaar van het vo zijn gestegen van 56% in 2009 naar 67,7% nu.

Burgerschapsvorming meer dan competenties

Verus ziet dat op veel scholen steeds meer bewuste aandacht komt voor de visievorming op burgerschapsvorming en de implementatie hiervan. 

Wij vullen aan dat burgerschapsvorming niet alleen gaat om het verkrijgen van competenties, maar juist ook om de vorming van leerlingen. Het gaat er ook om hen in aanraking brengen met docenten die op kwetsbare momenten of bij de behandeling van gevoelige onderwerpen de juiste toon weten te treffen. Momenten waarin leerlingen ervaren wat het is om in dialoog te gaan, te verschillen van mening en waarden te delen. Momenten ook waarin fouten gemaakt én hersteld mogen worden omdat de school een oefenplaats is. 

Drie hoofdambities

Versterking van het burgerschapsonderwijs is één element binnen de ambitie om te komen tot toekomstbestendig en uitdagend onderwijs voor elke leerlinge. Daarnaast kennen de akkoorden nog twee hoofdambities: verbetercultuur op elke school en de professionele school.

Geen papieren tijger

Slob noemt de vastgestelde ambities nog steeds relevant en ziet dat die aansluiten bij de ambities van besturen en scholen. Tegelijkertijd heeft de minister er ook begrip voor dat schoolbesturen in hun lokale context andere keuzes maken dan de landelijke doelstellingen. Er zijn geduld en realiteitszin nodig om het werk op scholen gedaan te krijgen. 

“Het vergroten van het eigenaarschap van de sectorafspraken bij schoolbesturen is van belang om tussen nu en 2020 de sectorale doelstellingen onderdeel te laten zijn van de doelstellingen van besturen en scholen. We willen immer dat een akkoord geen papieren tijger is, en aansluit bij wat het onderwerp van gesprek is in de lerarenkamer.”

Slob wil betere financiële verantwoording

De evaluatie van de sectorakkoorden geeft een gevarieerd beeld. Zo kan volgens de minister de verantwoording van schoolbesturen over de financiële middelen die bijdragen aan het realiseren van de doelen uit de sectorakkoorden, beter. 

“Op basis van de regeling jaarverslaggeving onderwijs kunnen de schoolbesturen worden verplicht over specifieke onderwerpen verantwoording af te leggen. De komende jaren ga ik van deze bevoegdheid gebruikmaken.”

De hele brief van minister Slob over de tussenevaluatie sectorakkoorden vindt u hier

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs