U bent hier

Minister blijft buiten cao-conflict

Minister Ronald Plasterk is niet van plan zich te mengen in het cao-conflict in het voortgezet onderwijs. Dat is een zaak van de werkgevers (i.c. de VO-raad) en de onderwijsvakbonden. Wel betreurt de minister het dat 'deze partijen tot nu toe geen kans hebben gezien om dit conflict tot een oplossing te brengen'.

Minister Ronald Plasterk is niet van plan zich te mengen in het cao-conflict in het voortgezet onderwijs. Dat is een zaak van de werkgevers (i.c. de VO-raad) en de onderwijsvakbonden. Wel betreurt de minister het dat 'deze partijen tot nu toe geen kans hebben gezien om dit conflict tot een oplossing te brengen'.

De bewindsman schrijft dit in antwoord op schriftelijke vragen van Kamerlid Besselink (PvdA). De vakbonden zijn deze week aan een estaffettestaking begonnen om op die manier de werkgevers te dwingen het eerder overeengekomen onderhandelingsakkoord onverkort uit te voeren. Over het loonbod zijn partijen het eens (7 procent loonsverbetering in twee jaar), maar er is een diep verschil van mening gerezen over de aanpak van de werkdruk in het voortgezet onderwijs.

De vakbonden zeggen dat er met de delegatie van de VO-raad een overeenkomst was bereikt over een vermindering van het aantal lesuren van drie procent voor alle docenten, voltijders én deeltijders. Volgens de werkgevers zijn alleen afspraken gemaakt over lessenvermindering van voltijders. In een eerder door de bonden aangespannen kort geding heeft de rechter vastgesteld dat er geen afspraken zijn gemaakt over lesvermindering voor deeltijders.

De VO-raad, daarin gesteund door de leden, vindt de eis van de bonden onbetaalbaar. Voor de werkdrukvermindering is er binnen de totale cao-ruimte 1 procent (=50 miljoen euro). Honorering van de eis van de bonden zou dat bedrag ver overstijgen en schoolbesturen zouden genoodzaakt zijn om het verschil bij te passen uit hun eigen reserves. De VO-raad wijst erop dat ze van het kabinet in totaal 400 miljoen (= 8 procent) heeft gekregen in het kader van de cao-onderhandelingen, waarvan 350 miljoen voor salarisverhoging is.

De bonden hebben maandag 27 en dinsdag 28 oktober 2008 in respectievelijk Den Bosch en Rotterdam de eerste twee actiebijeenkomsten belegd. De opkomst van in totaal ongeveer tweeduizend stakers was volgens waarnemers minder dan verwacht. De VO-raad heeft de bonden inmiddels enkele keren uitgenodigd voor een gesprek, maar die komen alleen als ze de toezegging krijgen dat de werkdruk door middel van lesurenverlaging over de volle breedte wordt doorgevoerd. Donderdag 30 oktober 2008 is de laatste actiedag. Indien de impasse niet wordt doorbroken dan roepen de bonden de leden op tot langdurige stakingsacties.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs