U bent hier

Minder allochtone studenten kiezen voor de pabo

De belangstelling onder jongeren van allochtone afkomst voor een opleiding aan de pabo is de afgelopen vijf jaar gedaald. Schreven zich in 2002 nog 749 allochtone studenten (met name van Turkse en Marokkaanse afkomst) in, vijf jaar later waren dat er 693. Een daling van 7,5 procent. Dit blijkt uit een analyse van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).

De belangstelling onder jongeren van allochtone afkomst voor een opleiding aan de pabo is de afgelopen vijf jaar gedaald. Schreven zich in 2002 nog 749 allochtone studenten (met name van Turkse en Marokkaanse afkomst) in, vijf jaar later waren dat er 693. Een daling van 7,5 procent. Dit blijkt uit een analyse van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).

Het opvallende is dat er wel veel meer allochtone studenten naar het hoger onderwijs als zodanig zijn doorgestroomd. Daar is sprake van een groei van maar liefst 30 procent. Van alle 117.000 eerstejaars studenten op de Nederlandse hogescholen is nu ruim 14 procent van niet-westerse allochtone afkomst.

Een zorgelijk punt is volgens het SBO dat ook de uitval van allochtone studenten op de pabo sterk is toegenomen. In 2006 keerde bijna 55 procent van deze studenten binnen een jaar de pabo de rug toe. Overigens doet de daling van de instroom van niet-westerse allochtonen zich niet voor bij de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs.

In het eerder verschenen rapport 'Meer kleur voor de klas' heeft SBO, op basis van voorbeelden in Engeland en de Verenigde Staten, al suggesties aangedragen om de uitval tegen te gaan. Aanbevolen wordt om meer in te zetten op begeleiding en coaching van studenten, door medewerkers die daarvoor speciaal zijn opgeleid. Ook extra begeleiding bij de stage verdient volgens het rapport aandacht.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs