U bent hier

mijnplein op kloostermiddag dankzij Identiteitsprijs

Vorig jaar won mijnplein de Identiteitsprijs In de Kijker voor de manier waarop zij werk maakt van de identiteit. De prijs: een kloostermiddag. Vorige week was het zover: de directeuren gingen het klooster in (dit jaar winnen? Meld je aan voor In de Kijker!).

De Sallandse scholenkoepel won de prijs met de zogenaamde ‘mijnplein-lezing’ die jaarlijks als start van het schooljaar wordt gehouden.
 
Bestuurder Maarten Bauer en ruim 20 directeuren van de verschillende basisscholen die onder mijnplein vallen, kregen van Verus de tijd en de ruimte om ervaringen over de eigen identiteit te delen en ‘de dag te gebruiken als een bouwsteen voor de nieuwe Strategische Agenda van de stichting’. Het Dominicanenklooster in Zwolle vormde voor deze studiedag het tot de verbeelding sprekende decor. 
 

Wie je wilt zijn en wat je wilt betekenen

Samen konden de directeuren formuleren wat ze waardevol vinden, wie ze willen zijn en wat ze willen betekenen voor de kinderen van hun scholen. 
Speeddates, een spel en verdiepende gesprekken leverden ook een mooi ritueel op, waarbij de woorden, waarden en beelden werden uitgesproken die men essentieel vind voor mijnplein. Zo konden de verschillende directeuren zich met elkaar en met mijnplein identificeren.
 

Identiteit als kern

Het is vervolgens een hele opdracht om waarden als ‘vertrouwen’, of ’aandacht’, te vertalen in de organisatie, in onderwijskundig en pedagogisch handelen en te verbinden met verschillende levensbeschouwingen van de betrokken scholen en hun directeuren. 
 
Voor een scholengroep kan het een lastige opgave zijn om boven de individuele scholen uit, een gemeenschappelijke brede identiteit te formuleren. mijnplein zoekt echter telkens naar wegen om de bezinning rond deze kern vorm te geven. De scholen vinden elkaar rond het goede gesprek over de brede vorming en de pedagogische opdracht voor het kind. “Verus gaf mijnplein met deze prijs een extra stimulans om blijvend aandacht te hebben en houden voor identiteit”, aldus de bestuurder.
 

 

 

Ook winnen?

Ook dit jaar kan een team (groep leerkrachten van een PO-school of groep docenten en leerkrachten van een VO-school, maximum 20 personen) zichzelf kandidaat stellen voor de ‘In de kijker’. Ze sturen een ‘good practice’ op rond katholieke identiteit, en ze argumenteren waarom zij vinden dat zij als team op basis daarvan ‘in de kijker’ mogen staan. Criteria voor de good practice zijn:
 
  1. Het gaat nadrukkelijk om een good practice die te maken heeft met katholieke identiteit (vorm, inhoud, praktijk op school, …).
  2. De good practice stijgt uit boven wat men van een katholieke school mag verwachten, in originaliteit, vorm, inhoud, … (bijvoorbeeld: geen gewone kerstviering, wel een kerstviering in samenwerking met een tehuis voor vluchtelingen)
  3. Het betrekken van partners, ouders of omgeving bij de good practice is een pluspunt.
  4. Het contact of de samenwerking met een (plaatselijke) geloofsgemeenschap is eveneens een pluspunt.
  5. Ze kunnen de good practice verbinden met ‘goed onderwijs’, het is een activiteit die bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs van hun school.
 
Het team maakt daarmee kans op de volgende zaken:
  1. Een eervolle vermelding op de identiteitsdag (middagprogramma)
  2. Een door Verus begeleidde kloostermiddag omtrent inspiratie en bezieling, voor het hele team; de inhoud en het programma worden samen afgestemd en de locatie wordt gekozen in overleg met de school
  3. Daaraan verbonden: aandacht in de nieuwsbrief van Verus en op de website
 
Er wordt dus de keuze gemaakt geen geldelijke prijs en penning meer te geven, maar een activiteit. Dit wordt onderbouwd met de volgende argumenten:
  • Een kloostermiddag maakt ruimte voor spiritualiteit, en dit past binnen het thema van de identiteitsdag (samenleven is een kunst).
  • Een belevenis cadeau geven past binnen de huidige tendens om meer te kiezen voor beleving en minder voor materiële dingen. 
 

Samenvatting

Een team kan zichzelf kandidaat stellen om ‘in de kijker’ te komen met een ‘good practice’ rond de katholieke identiteit van de school. In hun aanvraag gaan ze in op de hierboven genoemde criteria. Hiermee kan een team op de identiteitsdag een eervolle vermelding verdienen. Aan het team wordt een kloostermiddag rond spiritualiteit, inspiratie en bezieling aangeboden. Over deze activiteit en het team/de school zelf, wordt gepubliceerd in de Verus-kanalen.
 
De keuze van de winnende ‘good practice‘ wordt gemaakt door Dick den Bakker, Theo van der Zee en Hadewijch Wouters, op basis van de ingestuurde kandidaatstellingen.
 
Teams kunnen hun good practice insturen tot 25 oktober 2017, via e-mail aan Hwouters@verus.nl.

 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs