U bent hier

Michel Rog (CDA) wil van minister weten wat ze doet aan WWZ-ongelijkheid

Waarom leidt de WWZ tot ongelijkheid tussen bijzonder en openbaar onderwijs, wil Kamerlid Rog van OCW-minister Bussemaker weten. Berichtgeving van Verus is aanleiding voor zijn Kamervragen

Rog wijst erop dat verschillen in wachtgeldregelingen leiden tot meer kosten voor het bijzonder onderwijs, omdat zij extra personeel moeten aanstellen en ook te maken krijgen met meer bureaucratie.

Dit rijmt niet met gelijkstelling bijzonder onderwijs

Hoe valt deze ongelijkheid te rijmen met de gelijkstelling van bijzonder onderwijs met openbaar onderwijs op financieel gebied die sinds de Grondwetwijziging van 1917 geldt in Nederland?, vraagt Rog de minister. Hij wil ook van haar horen of zij bereid is maatregelen te treffen om deze ongelijkheid op te heffen. 

Verus wees keer op keer op de ongelijkheid die in het onderwijs ontstaat met de invoering van de WWZ. 


PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs