U bent hier

Meldpunt WWZ – de follow-up

Ruim 300 meldingen kwamen er in drie maanden tijd binnen bij ons Meldpunt WWZ. Daardoor konden wij een succesvolle lobby voeren tegen de negatieve uitwerking van Asschers WWZ in het onderwijs. Een eerste stap is gezet: de WWZ is tijdelijk ‘buiten werking’ voor het onderwijs. Maar doel blijft natuurlijk een permanente uitzondering. Wij houden vinger aan de pols.

Een peiling van de PO-Raad naar de uitwerking van de WWZ in het onderwijs gaf hetzelfde beeld.

Afgelopen week ontving iedereen die een ervaring meldde bij ons Meldpunt WWZ een mail met de vraag ons op de hoogte te stellen van de huidige situatie. We willen weten hoe de getroffen maatregelen uitpakken in de praktijk. 

In totaal kwamen er bij ons meldpunt 335 meldingen binnen, van schooldirecteuren, -bestuurders, (inval)leerkrachten, P&O-medewerkers en ouders. Aanleiding voor vrijwel alle meldingen was het ontbreken van een invaller. 

Naar huis, opgesplitst... ten koste van de onderwijskwaliteit

Directeuren en bestuurders merkten dat door de WWZ, invallers niet langer voor één dagje komen. In 80 meldingen was sprake van een klas die naar huis werd gestuurd. Ruim 80 meldingen gingen over opgesplitste klassen, ruim 60 over stagiaires, IB’ers, directeuren of onderwijsassistentes die een dag voor de groep stonden.

Het gevolg laat zich raden: dit gaat ten koste van de kwaliteit van onderwijs. Dat benoemden 84 melders. Kinderen krijgen in opgesplitste klassen niet het onderwijs dat zij verdienen, wisselende gezichten voor de groep is niet goed voor het onderwijs, leerkrachten en directeuren moesten studiedagen afzeggen om voor een collega in te vallen. Ook leidt de WWZ tot een hogere werkdruk voor leerkrachten en directeuren, omdat zij extra kinderen in hun groep krijgen of op hun vrije dag naar school komen om de klas van een collega op te vangen.

Wilt u ons laten weten of de situatie in uw organisatie veranderd is nu de WWZ tijdelijk buiten werking is? Mail dan naar Wouter van den Berg, wvandenberg@verus.nl

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs