U bent hier

Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen: waardering, maar nog heel veel vragen

Veel partijen spraken hun waardering uit voor het wetsvoorstel, maar 8 van de 13 Tweede Kamerfracties maakten vlak voor het kerstreces gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken over Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. Dit laat zien dat er nog heel veel vragen leven op tal van onderwerpen.

Waardering

Liefst 29 pagina’s. Dat is de omvang van het verslag dat de commissie OCW van de Tweede Kamer op 20 december 2018 uitbracht. In het algemeen spreken de deelnemende fracties hun waardering uit voor het doel van het wetsvoorstel. Termen als ‘delen het doel’, ‘onderschrijven het doel’, ‘ondersteunen het principe’ en ‘zien voordelen van’ sieren de eerste pagina’s.

Alleen de SP heeft vooral ‘nog een hoop vragen’ en de PvdA opent meteen de aanval en gaat in op onderwerpen als tekortschietende kansengelijkheid, ontbrekende kansengelijkheid en starre schoolbesturen.

Welk probleem lost deze wet op?

Maar ook de andere fracties laten zich horen. Zo vraagt de VVD zich af of het straks makkelijker of moeilijker wordt om voldoende belangstelling voor een nieuwe school aan te tonen. De SGP wijst op de hoge stichtingsnormen die volgens haar het grootste probleem zijn bij de constatering dat het stelsel vrijwel op slot zit. Waarom is dat punt niet meegenomen in dit wetsvoorstel?

Over concurrentie, hokjesscholen en marketing

Heel veel fracties vragen zich af wat de gevolgen zullen zijn van dit wetsvoorstel. Ontstaat er niet veel meer concurrentie? En leidt die er niet toe dat scholen zich meer gaan richten op werving dan op goed onderwijs en wordt het geld dan nog wel ingezet voor onderwijs?

Daarnaast vrezen fracties dat dit voorstel zal leiden tot een toenemende segregatie omdat met name rijke ouders hun eigen ‘hokjesscholen’ gaan oprichten, al dan niet met een forse (vrijwillige) bijdrage. Een enkele fractie doet zelfs de suggestie om een check op segregatie op te nemen in de aanvraagprocedure.

Toetsing vooraf

Hoewel de meeste fracties het belangrijk vinden dat een nieuwe school vanaf het begin goed onderwijs biedt, leeft breed de vraag wat de waarde van de voorgestelde procedure in dit wetsvoorstel is. Hierbij probeert de onderwijsinspectie vooraf aan de hand van zes deugdelijkheidseisen een beeld van de onderwijskwaliteit te krijgen.

Is dit geen check van procedures, vraagt het CDA? En D66 vindt dat de kwaliteit pas blijkt als er echt les wordt gegeven. De SGP wijst erop dat de nieuwe toets mogelijk beperkter zal uitpakken dan wat nu mogelijk is. Nu kan de inspectie het schoolplan betrekken bij haar oordeel over een pas gestarte school. De CU wijst op het feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen nieuwe en bestaande besturen. Een punt dat ook Verus al in zijn commentaar noemde.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs