U bent hier

Meer onbevoegde docenten voor de klas

Vo-scholen die voor het vervullen van vacatures niet aan bevoegde docenten kunnen komen, kiezen er in toenemende mate voor om een leraar aan te stellen zonder de vereiste papieren. Zij voelen zich gedwongen om concessies te doen ten aan zien van de bevoegdheid vanwege de krapte op de onderwijsarbeidsmarkt.

Vo-scholen die voor het vervullen van vacatures niet aan bevoegde docenten kunnen komen, kiezen er in toenemende mate voor om een leraar aan te stellen zonder de vereiste papieren. Zij voelen zich gedwongen om concessies te doen ten aan zien van de bevoegdheid vanwege de krapte op de onderwijsarbeidsmarkt.

Dit blijkt uit het onderzoek 'Werving van leraren' dat in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) eind augustus/begin september 2008 is uitgevoerd. Aan dat onderzoek deden ruim 2100 schoolleiders, managers en personeelsfunctionarissen uit het primair en voortgezet onderwijs mee.

Bijna zeventig procent van de scholen in het vo zegt dat bij werving wel eens concessies aan de bevoegdheid van leraren is gedaan. Ruim twintig procent verlaagt soms eisen aan wenselijke competenties op bijvoorbeeld vakinhoudelijk, didactisch of organisatorisch gebied. In het primair onderwijs liggen deze percentages veel lager. De verklaring is dat er daar veel minder moeilijk vervulbare vacatures zijn.

Uit het onderzoek blijkt volgens het SBO dat de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs en een op de tien basisscholen kampte met vacatures. De scholen verwachten wel snel meer personeel aan te kunnen trekken; daarnaast hebben ze ook te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Vooral de scholen in de Randstad en grote steden zoeken nog personeel.   Circa 12 procent van de schoolleiders primair onderwijs en 47 procent van die in het voortgezet onderwijs ervaart problemen met het aantrekken van leraren. Ruim driekwart van het voortgezet onderwijs verwacht de komende jaren grote tekorten in de personeelsvoorziening.

 

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs