U bent hier

Meer MBO-studenten naar het buitenland

Studenten in het middelbaar beroeponderwijs (mbo) krijgen meer mogelijkheden om in het buitenland een studie of een stage te volgen. Dat geldt ook voor docenten. Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft dat opgenomen in haar internationaliseringsagenda mbo 2008-2011.

Studenten in het middelbaar beroeponderwijs (mbo) krijgen meer mogelijkheden om in het buitenland een studie of een stage te volgen. Dat geldt ook voor docenten. Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft dat opgenomen in haar internationaliseringsagenda mbo 2008-2011.

In een bericht van OCW zegt de staatssecretaris: "Deze agenda vereist een goede samenwerking tussen onderwijsinstellingen, kenniscentra en - internationale - ondernemingen. Tijdens de handelsmissie in Turkije is gebleken hoe succesvol dit kan zijn voor het mbo."   Volgens OCW volgen momenteel 2.400 mbo'ers een stage of een studie buiten Nederland. Het kabinet wil dat aantal verhogen naar ruim 3.200 studenten in 2010. Het gaat met name om mbo'ers op niveau 3 en 4. Ook moeten meer mbo-docenten ervaring en kennis op doen in het buitenland door een studie of stage. Extra aandacht voor vreemde talen en kennis over Europa vergroten de kans dat mbo'ers studie-ervaring gaan opdoen in het buitenland.   Uit de nota van de staatssecretaris blijkt dat er nog formaliteiten zijn die de mobiliteit hinderen, zoals benodigde verblijfdocumenten. Die moeten de komende jaren verdwijnen. Om een buitenlandse studie voor mbo'ers te vereenvoudigen wordt gestreefd naar een uitbreiding voor een meeneembare studiefinanciering.

De internationaliseringsagenda voor het mbo is een uitwerking van de strategische agenda voor het beroepsonderwijs Werken aan vakmanschap. De agenda wordt uitgevoerd in samenwerking met de MBO-raad en de gezamenlijke kenniscentra verenigd in Colo.

MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs