U bent hier

Meer invloed leden Besturenraad

De leden van de Besturenraad krijgen directe invloed op het beleid. Dat leest u in een interview met directeur Wim Kuiper in ons maandblad SBM van november 2008. Kuiper zegt daarin welke veranderingen de komende jaren onder meer op stapel staan.

De leden van de Besturenraad krijgen directe invloed op het beleid. Dat leest u in een interview met directeur Wim Kuiper in ons maandblad SBM van november 2008. Kuiper zegt daarin welke veranderingen de komende jaren onder meer op stapel staan.

Op dit moment is het nog zo dat de leden indirect hun inbreng hebben via een Ledenraad. In de nieuwe verenigingsstructuur heeft straks elk lid een stem volgens het principe van 'one man, one vote'.

In het artikel in SBM kondigt Kuiper verder aan dat de Besturenraad de locatie in Voorburg gaat verlaten. Een belangrijke reden is gelegen in de nieuwe rol van de Besturenraad, door de oprichting van de sectorraden in primair en voortgezet onderwijs. Gezocht wordt naar een nieuwe locatie in het midden van het land. De bedoeling is om samen met collega's van de Bond KB(V)O gezamenlijk een complex te betrekken. Van een fusie van beide organisaties is overigens geen sprake.

Verder onder andere in SBM november 2008:

  • Interview met Wim Bos, naar aanleiding van zijn vertrek bij de Besturenraad
  • Rapport over het rekenonderwijs
  • Identiteit in personeelsbeleid
  • Kloof tussen mbo en hbo is te dichten
  • Vo-scholen werken aan kwaliteitsverbetering

>>Download SBM november 2008 als PDF [1-5-3].

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs