U bent hier

Meer en meer persoonlijke claims voor bestuurders

Vakbond Abvakabo FNV stelde deze week de top van het failliet gegane Meavita hoofdelijk aansprakelijk voor de ondergang van het thuiszorgconcern. Bestuurders en toezichthouders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor bestuurs- of beleidsfouten die zij in het kader van de uitoefening van hun functie maken. Dat gebeurt steeds vaker. Je kunt je verzekeren.

Tot in het privévermogen 

Financieel wanbeleid, verkeerde investeringen... het komt ook bij onderwijsinstellingen voor. En komt het tot aansprakelijkheidsstelling, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de financiële belangen van zowel de rechtspersoon als een derde. Bestuurders en toezichthouder kunnen tot in hun privévermogen worden aangesproken. 

Verzekering 

Scholen met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hebben dit afgedekt voor hun bestuur. De verzekering dekt aansprakelijkheid af in het geval men persoonlijk verantwoordelijk wordt gehouden voor wat er mis is gegaan. Uiteraard is er geen dekking als de schade opzettelijk is veroorzaakt of in het geval men iets heeft verzwegen. 

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is er niet alleen voor een financiële vergoeding als men aansprakelijk wordt gesteld voor het eigen handelen, maar ook voor het handelen van een collega-bestuurslid.

In het basispakket van Verus is het mogelijk om een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden mee te verzekeren.

Meer 

Wilt u meer hierover weten? Neem dan gerust contact op met Carola van der Meeren, E cvandermeeren@verus.nl, M 06 21 81 84 53 of Lex Joosten, E ljoosten@verus.nl, M 06 54 25 68 14

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs