U bent hier

Meer diversiteit in schoolbesturen: met 'zachte dwang en harde verleiding'

Hoe krijgen we schoolbesturen zover dat ze ruimte maken voor goede biculturele bestuurskandidaten? Hoe laten we zien dat ze iets missen? Daarover hebben schoolbestuurders en vertegenwoordigers van belangenorganisaties uit het onderwijs en gemeenten onlangs van gedachten gewisseld op uitnodiging van de Taskforce Diversiteit Schoolbesturen. De belangrijkste aanbevelingen: meer netwerken, 'warme contacten' gebruiken, voorbeelden laten zien van best practices en het lef hebben om te werven op verschil.

Hoe krijgen we schoolbesturen zover dat ze ruimte maken voor goede biculturele bestuurskandidaten? Hoe laten we zien dat ze iets missen? Daarover hebben schoolbestuurders en vertegenwoordigers van belangenorganisaties uit het onderwijs en gemeenten onlangs van gedachten gewisseld op uitnodiging van de Taskforce Diversiteit Schoolbesturen. De belangrijkste aanbevelingen: meer netwerken, 'warme contacten' gebruiken, voorbeelden laten zien van best practices en het lef hebben om te werven op verschil.

Schoolbesturen en raden van toezicht zijn nog vaak eenzijdig van samenstelling (vaak man, wit en 45+). In 2007 hadden slechts 250 van de 10.000 schoolbestuurders een biculturele achtergrond. Reden voor staatssecretaris Dijksma om in juni 2008 de Taskforce Diversiteit Schoolbesturen in te stellen, met als voorzitter oud-staatssecretaris Bruno Bruins.

De Taskforce moet voor eind 2009 dertig geslaagde 'koppelingen' tussen vacatures en geschikte biculturele bestuurskandidaten tot stand te brengen. Via 'warme contacten' en als het moet met harde afspraken wil de Taskforce doordringen tot de bestuurskamers.

Marianne Luyer, voorzitter Besturenraad, maakt deel uit van de Taskforce. 'De Besturenraad zet zich in voor het behoud van ons unieke onderwijsbestel, voor de vrijheid van onderwijs. Daarbij hoort dat we actie ondernemen om te bevorderen dat de samenstelling van schoolbesturen een betere afspiegeling gaat vormen van de samenleving. Dat zal bijdragen aan de kwaliteit van scholen', aldus Luyer.

Voorzitter Bruno Bruins benadrukt het belang van het creëren van awareness bij besturen: 'Diversiteit in het bestuur betekent rijkdom, omdat andere zienswijzen en invalshoeken worden toegevoegd en besturen contact kunnen leggen met mensen die anders moeilijk te bereiken zijn. Die boodschap wil de Taskforce overbrengen.'

>>Wat kan de Taskforce Diversiteit Schoolbesturen voor ú betekenen?

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs