U bent hier

MBO maakt inspiratiereis van enkele jaren

Het was een bijzondere dag: vorige week stapten ruim dertig personen in Zwolle in de bus om met elkaar een inspirerende reis te gaan maken. Een reis die een paar jaar duurt. De Federatie Christelijk MBO zoekt antwoorden in diverse tradities op de vraag hoe je tegemoet kunt komen aan het verlangen van mensen naar zingeving en een vreedzame samenleving.

Het zijn bestuurders, leidinggeven, docenten en zelfs een student van zeven MBO-instellingen die met elkaar de bus instappen. Samen zijn zij de Federatie Christelijk MBO: het Alfa College, ROC Menso Alting, ROC Friese Poort, Landstede, CIBAP, ROC-A12 en MBO Utrecht.

De reis beoogt op zoek te gaan naar antwoorden in diverse tradities op de vraag hoe je tegemoet kunt komen aan het verlangen van mensen naar zingeving en een vreedzame samenleving. Medereizigers zijn de van de KRO bekende Leo Fijen (helaas deze dag door ziekte verhinderd) en hoogleraar Erik Borgman. Zij hebben zich verbonden aan deze reis, die de komende jaren gemaakt zal worden.
Door te reizen in een bus is er steeds voldoende gelegenheid elkaar beter te leren kennen en ervaringen te delen.

Leiderschap 

Het eerste reisdoel betreft het Dominicaans Aandachts Centrum in Huissen. In dit klooster is men in staat mensen met veel verschillende achtergronden te laten ontdekken waar hun hart echt voor klopt. Kloosterlinge Holkje raakt de mensen door via een lectio divina aan de hand van een tekst van Anselm Grün na te laten denken over leiderschap en wat dat voor hen betekent. 
De tekst wordt in de zonovergoten kloostertuin individueel gelezen en leidt tot innerlijke reflectie. Onderdelen van de tekst, die aanspreken, zijn bijvoorbeeld ‘het leven dienen en in mensen het leven wekken’, ‘creativiteit en inspiratie’, ‘bezield door de geest creatief met een probleem aan de slag gaan’.

God in onszelf

Terug in het klooster wordt in de kapel een meditatief moment gehouden, waarbij wordt gezongen (Ubi Caritas) en gelezen, stilte wordt betracht en kaarsen aangestoken.

Op de terugreis naar Zwolle worden de ervaringen gedeeld. Terug in Zwolle wacht Lisette Thooft. Zij is huisfilosoof van het blad Happinez en vertelt boeiend - en soms bij enkelen wat schurend - hoe nieuwe spiritualiteit zoekt naar de God in onszelf en hoe veel mensen, vooral jongeren naar haar zeggen, daardoor aangesproken worden. 

Waar deze invalshoek lange tijd door sommige media is genegeerd werd, ziet zij nu hoe deze vragen naar zingeving en het zoeken naar geluk breed worden gedeeld. Het levert een inkijkje op hoe moderniteit en het hogere samen komen.

Met psalm 104 de weilanden in

Dan weer de bus in en op pad naar Jorwerd. De plaats waar ooit, volgens Geert Mak, God is verdwenen. We ontmoeten ds Hinne Wagenaar in de uit de 12e eeuw stammende dorpskerk waar nu een pioniersplek van de PKN is ingericht onder de naam Nijkleaster.
Al snel lopen de reizigers met de tekst van psalm 104 de weilanden in voor een ‘kleasterkuier’. Het wuivende gras, de stilte, de ruimte, de zon en de momenten dat ze even stilstaan levert voor ieder persoonlijk en soms samen bijzondere momenten op.


Terug in de kerk wordt een afsluitende viering gehouden, met liederen in het Fries en uit Taizé (Laudate Omnes Gentes), op de piano begeleid door voormalig muziekdocent Hindrik van der Meer.
Als we in het plaatselijke dorpscafé een afsluitende maaltijd houden, reflecteert Erik Borgman op deze bijzondere dag.

Er broeit van alles

De deelnemers vertrekken opgetogen. Eén van de reisgenoten – Peter Bos, docent Zorg en Welzijn bij ROC A12 -  mailt later naar zijn bestuurder: “Dank voor de mooie dag gisteren. Genoeg stof tot nadenken en inspiratie opgedaan! Er broeit van alles. Mooie aanzet tot verbreding en verdieping rondom identiteit binnen de school. De gesprekken met jullie, ontmoetingen met anderen en de stilte hebben mij getroffen! Daar wil ik persoonlijk verder over nadenken: laten leiden en stilte waren voor mij de woorden van de dag!”

Volgend jaar wordt er zeker weer zo’n dag georganiseerd!

Voor meer informatie kunt u terecht bij Dick den Bakker, ddenbakker@verus.nl 

MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs