U bent hier

Masteropleiding Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit

In september 2018 start aan de Vrije Universiteit voor het tiende achtereenvolgende jaar de Masteropleiding Bestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties. Verus behoorde tot de initiatiefnemers voor de oprichting van deze Masteropleiding. Daarom brengen wij deze graag onder de aandacht van onze leden.

Deze master is destijds opgezet door de afdeling Bestuurswetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen in samenwerking met Socires (Den Haag). 

Ook in deeltijd!

De opleiding wordt in vol- en in deeltijd aangeboden. De deeltijdvariant is bijzonder geschikt voor bestuurders, leidinggevenden en stafmedewerkers van maatschappelijke organisaties die tegen de achtergrond van hun bestuurlijke ervaring graag hun kennis willen verdiepen over besturingsvraagstukken op het snijvlak van identiteit en levensbeschouwing, maatschappelijke missie, publieke verantwoording en marktwerking. 

Effectief leidinggeven aan organisaties tussen markt en overheid

Maatschappelijke organisaties vervullen een cruciale rol: ze brengen goederen en diensten voort die voor de maatschappij essentieel zijn. Het is dus van belang dat die organisaties hun rol goed vervullen: het uitvoeren van hun maatschappelijke missie op een professioneel en bedrijfseconomisch verantwoorde manier.

Hoe ontwikkelt het maatschappelijk middenveld zich? Welke trends geven de verschillende maatschappelijke sectoren te zien en welke maatschappelijke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag? Maar ook: welke factoren bepalen succes of falen van maatschappelijke organisaties en hoe kunnen zij effectief opereren met behoud van hun waardengebonden karakter? De eenjarige (voltijd) of tweejarige (deeltijd) master Bestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties gaat in op het functioneren van organisaties in de gezondheidszorg, het onderwijs, de woningcorporaties, goededoelenorganisaties en andere non-profit sectoren. In deze afstudeerrichting wordt een algemeen bestuurskundige benadering gecombineerd met aandacht voor het waardengebonden en missiegedreven karakter van maatschappelijke organisaties. 

De afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties start elk jaar in september. De opleiding duurt één jaar in voltijd (overdag) of twee jaar in deeltijd (overdag). Als je de opleiding hebt afgerond, ben je Master of Science (MSc), een internationaal erkende titel. De colleges van de deeltijdvariant vinden plaats op vrijdag.

Aanmelden

Kandidaten met een geschikte wo-bachelor kunnen direct instromen. Kandidaten met een hbo-bachelor en kandidaten die niet over een aansluitende wo-bachelor beschikken, moeten deelnemen aan de premaster Bestuurskunde. De premaster bestaat uit 30 studiepunten en duurt één collegejaar. De colleges van de premaster vinden plaats op vrijdag. 

De deadline voor aanmelding voor zowel de premaster als de master is 31 mei 2018. Lees hier meer over de Master, de Premaster en de toelating.

WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs