U bent hier

Masterclass Samenspel bestuur en (G)MR

In het kader van het project Versterking medezeggenschap van de gezamenlijke onderwijsorganisaties organiseren de PO-Raad en VO-Raad de masterclass Samenspel bestuur en (G)MR voor bestuurders en (voorzitters van) medezeggenschapsraden, gegeven door mr. Kees Jansen van Verus.

Het doel van deze masterclass is dat beide partijen meer begrip krijgen voor elkaars rol en positie in het beleidsvormingsproces en dat duidelijk wordt wat de representatieve rol is van de (g)mr ten opzichte van de achterban.

Het gaat er uiteindelijk om dat bestuur en medezeggenschap er gezamenlijk aan kunnen bijdragen dat het draagvlak voor het overeengekomen beleid toeneemt en de implementatie ervan vergemakkelijkt. De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) vormt hierbij het juridisch kader, maar in de praktijk gaat het niet alleen om de naleving van regels en procedures, maar vooral ook om gedrag en respect voor elkaars rol.

Onderwerpen

Tijdens de masterclass van circa drie uur komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • korte uitleg over het juridisch kader van medezeggenschap
  • de formele en de informele rol van de medezeggenschap in de beleidsvorming aan de hand van de PDCA-cyclus
  • de verhouding tussen medezeggenschap en intern/extern toezicht
  • de verhouding tussen medezeggenschap en achterban

De masterclass Samenspel bestuur en (G)MR vindt plaats in Utrecht Overvecht , Aidadreef 4 in het kantoor van PO-Raad en VO-Raad. Voor de deelnemers zijn hier geen kosten aan verbonden.

De volgende data zijn beschikbaar:

  • woensdag 19 september, 13.30 – 17.00 uur
  • donderdag 4 oktober, 19.00 – 22.30 uur
  • woensdag 10 oktober, 13.30-17.00 uur

Inschrijven voor de masterclass kan door een mail te sturen naar  versterkingmedezeggenschap@gmail.com met als onderwerp inschrijving masterclass en met vermelding van de gekozen datum, het aantal deelnemers en de naam van de school.

Meer informatie vindt u hier.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs