U bent hier

Marnix Academie: 'Zet lerarenbeurs in voor behoud jonge docenten'

Het nieuws in Trouw (5 december 2012) dat er vanaf 2016 een tekort gaat ontstaan aan leerkrachten in het basisonderwijs was geen verrassing voor Gerard Veerbeek, collegevoorzitter van de Marnix Academie in Utrecht. "Deze berekeningen zijn al eerder gemaakt. Afgestudeerde leerkrachten vinden moeilijk een baan, maar over een paar jaar zijn ze hard nodig om de vacatures te vervullen."

Het gevaar bestaat dat jonge, werkloze leerkrachten nu hun heil in andere sectoren gaan zoeken en daardoor voor het onderwijs verloren gaan. Om dat te voorkomen is de Marnix Academie in gesprek met de scholen in haar netwerk om oplossingen te vinden voor dit probleem.

"Wij denken bijvoorbeeld aan een verlengde stage, waarbij een afgestudeerde leerkracht met een soort juniorstatus op een school aan de slag gaat. Tegelijkertijd volgt hij of zij een opleiding post-hbo of hbo-master", aldus Veerbeek. Het idee moet nog verder uitgewerkt worden en een van de te nemen hobbels is de financiering. Toch is hier volgens Veerbeek een mouw aan te passen.

Hand op de knip
Schoolbesturen houden gelet op de onzekere financiële situatie de hand op de knip. Ze zijn er huiverig voor om nieuwe leerkrachten een vaste aanstelling te geven en daarmee verplichtingen aan te gaan.

De minister van Onderwijs stelt zich op het standpunt dat het de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen is om per regio afspraken te maken over arbeidsmarkt- en mobiliteitsbeleid. Daar is de lumpsum voor ingevoerd. Veerbeek begrijpt het standpunt van de minister, maar vindt anderzijds dat de overheid een stelselverantwoordelijkheid heeft.

Hij pleit er daarom voor om de voorwaarden voor de lerarenbeurs te verruimen. De beurs is nu alleen voor leerkrachten die al een reguliere baan hebben en bijvoorbeeld hun professionaliteit verder willen ontwikkelen door een masteropleiding te volgen. Ook afgestudeerden van de pabo zouden met gebruikmaking van de beurs aanvullende opleidingen moeten kunnen doen, is de opvatting van Veerbeek. "We begrijpen best dat de overheid krap in de middelen zit, maar dit zou een creatieve oplossing kunnen zijn."

Dalende instroom
Het onderwijs heeft er alle belang bij om jonge, enthousiaste leerkrachten die net hun diploma hebben behaald, binnenboord te houden. "Het is niet alleen dat binnen enkele jaren veel oudere leerkrachten met pensioen gaan. Door de dalende instroom van nieuwe studenten op de pabo's neemt in de komende jaren het aantal afgestudeerden af." Een die daling is fors, zegt Veerbeek.

Bij de Marnix Academie lag de instroom afgelopen zomer ongeveer tien procent lager dan het jaar ervoor. Dat is enerzijds het gevolg van de aangescherpte toelatingseisen en anderzijds van het beeld dat jonge leerkrachten niet of moeizaam aan de bak komen. Of als invaller slechts de gaten mogen vullen. "En dat lukt onze studenten relatief goed omdat de Marnix Academie een goede naam heeft; onze studenten hebben een streepje voor."

Minister
Tijdens de behandeling van de begroting 2012 van OCW heeft minister Bussemaker toegezegd te bekijken hoe voorkomen kan worden dat docenten, door gebrek aan vacatures op dit moment, verloren gaan voor het onderwijs. Ze denkt onder meer aan de mogelijkheid voor oudere docenten om als coach voor jongere docenten op treden. Ze voelt niets voor een overbruggingsregeling in de vorm van een inkomensvoorziening voor werkloze docenten.

Cijfers
Uit een rapport van het Participatiefonds blijkt dat veel schoolbesturen op dit moment kampen met boventalligheid. Omdat na 2015 veel oudere leraren het basisonderwijs verlaten daalt die boventalligheid. In het meest sombere scenario zijn er dan 1400 fulltime vacatures die niet vervuld kunnen worden. In 2020 mogelijk het dubbele. Het tekort aan schoolleiders wordt voor dat jaar geschat op 700 tot 800. Wel zijn er grote regionale verschillen.

 

WO | HBO | PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs