U bent hier

Maatschappelijke stage niet langer verplicht: politiek zwabberbeleid

De verplichte maatschappelijke stage is afgeschaft. De Eerste Kamer ging gisteren, na de nodige aarzelingen, akkoord met het wetsvoorstel dat dit bepaalt. Verus is teleurgesteld over dit besluit dat getuigt van politiek zwabberbeleid en roept scholen op de maatschappelijke stage te blijven aanbieden. 

De verplichte maatschappelijke stage werd drie jaar geleden ingevoerd. Er is de afgelopen jaren een goede infrastructuur gebouwd om jongeren in aanraking te brengen met vrijwilligerswerk. 

Hard nodig

Het afschaffen van de verplichte maatschappelijke stage strookt niet met de door het kabinet beoogde participatiesamenleving. De maatschappelijke stage geeft leerlingen de kans om te ervaren wat het is om als vrijwilliger aan de slag te zijn. Om iets te doen voor een ander, zonder daar direct iets voor terug te krijgen. Die leerervaring heeft elke nieuwe generatie hard nodig. 

Brede steun voor behoud

Aanvankelijke scepsis is omgeslagen in enthousiasme bij leerlingen, ouders en docenten. Door heel veel mensen is met inzet en passie werk gemaakt van maatschappelijke stages. Er was brede maatschappelijke steun voor het behoud van de maatschappelijke stage. In een reactie in het Friesch Dagblad noemen verschillende vo-scholen de afschaffing van de verplichte maatschappelijke stage ook "slecht beleid van de overheid".

Zij blijven de stage aanbieden, al is dat per 1 augustus niet langer verplicht. De bekostiging loopt nog wel één schooljaar door. 

Blijf de stage aanbieden

De maatschappelijke stage wordt nu echt weer iets vrijblijvends. Scholen worden vooral onder druk gezet om te presteren op toetsresultaten. Verus roept vo-scholen op de maatschappelijke stage te blijven aanbieden. Verus blijft zich hiervoor inzetten. Ook vragen wij gemeenten hun rol in dezen op te (blijven) pakken.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs