U bent hier

Maatregelen aanpak schoolverzuim

Scholen moeten het spijbel- en voortijdig schoolverlaten-beleid verplicht opnemen in de schoolgids en in jaarverslaggeving. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Van Bijsterveldt voor ogen staan om het schoolverzuim te verminderen. Ouders moeten nadrukkelijk bij dat schoolbeleid worden betrokken en erover worden geïnformeerd, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Een één-loketaanpak moet het melden van verzuim door scholen en instellingen vergemakkelijken. Het systeem wordt vanaf 1 augustus 2008 landelijk ingevoerd.

Scholen moeten het spijbel- en voortijdig schoolverlaten-beleid verplicht opnemen in de schoolgids en in jaarverslaggeving. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Van Bijsterveldt voor ogen staan om het schoolverzuim te verminderen. Ouders moeten nadrukkelijk bij dat schoolbeleid worden betrokken en erover worden geïnformeerd, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Een één-loketaanpak moet het melden van verzuim door scholen en instellingen vergemakkelijken. Het systeem wordt vanaf 1 augustus 2008 landelijk ingevoerd.

Verder wil Van Bijsterveldt de regels om verzuim te melden en te registreren eenvoudiger maken voor scholen en gemeenten. Ze streeft naar één meldtermijn voor spijbelen en één voor schooluitval. Ze zal hierover overleggen met scholen en gemeenten. Scholen moeten gemakkelijker aan hun verzuimmeldplicht kunnen voldoen, zodat het verzuim beter kan worden aangepakt.

Ook wil de staatssecretaris zorgen voor een eenduidiger toezicht op scholen om verzuim en uitval van leerlingen te melden. Dat ligt nu zowel bij gemeenten als bij de onderwijsinspectie, wat tot verwarring leidt.

Haar brief aan de Tweede Kamer met alle voorgenomen maatregelen vindt u hieronder.

Download

MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs