U bent hier

Loes Ypma voorgedragen als nieuwe voorzitter van Verus

De Raad van Toezicht van Verus draagt Loes Ypma voor als nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur. Zij is daarmee beoogd opvolger van Wim Kuiper, die per 1 oktober 2017, na zijn tweede termijn van vier jaar, vertrekt. Besluitvorming over de voordracht zal plaatsvinden op de Algemene Ledenvergadering van Verus op vrijdag 29 september 2017.

De nieuwe voorzitter staat voor een aantal bijzondere uitdagingen in de komende jaren: versterking van de katholieke en christelijke identiteit van het onderwijs, behoud en versterking van de toegevoegde waarde voor leden en het werken aan grotere zichtbaarheid van de vereniging Verus en daarmee aan de waarde van onderwijs, dat geïnspireerd is door en geworteld is in de katholieke en christelijke traditie. Verus is als profielorganisatie een beweging van goed onderwijs, en vertegenwoordigt meer dan 4000 katholieke en christelijke scholen in Nederland.

Ypma (1980) is opgegroeid in een maatschappelijk zeer betrokken gezin, waar veel aandacht was voor solidariteit, gemeenschapszin en verbinding met de ander. Haar werkzame leven is Ypma voor de klas begonnen, als docent maatschappijleer. Ypma was zeven jaar gemeenteraadslid en vijf jaar wethouder. Recent heeft zij afscheid genomen als lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. 
Onderwijs was altijd haar werkgebied. Als Kamerlid was zij woordvoerder onderwijs en toonde zij hart te hebben voor waardegedreven onderwijs. Zij keerde zich tegen tendensen als economisering, uniformering en een doorgeslagen toetscultuur. Ypma staat dan ook volledig achter het uitgangspunt van Verus dat onderwijs een dienst aan de samenleving en de leerling is, waarbij de gehele leerling geraakt wordt: hoofd, hart en handen.

De raad van toezicht is verheugd met de voordracht van Loes Ypma. Voorzitter van de Raad van Toezicht Frank Petter: “Loes Ypma is een ervaren en bevlogen persoon, van wie wij denken dat zij de verbindende en inspirerende leider is die Verus in de komende jaren nodig heeft om de vereniging Verus als beweging van hoop en goed onderwijs te versterken. Haar grote betrokkenheid op onderwijs, haar ervaring voor de klas, bekendheid met het onderwijs, het openbaar bestuur én in Den Haag, maken dat Loes Ypma een uitstekend boegbeeld zal kunnen zijn namens het katholiek en christelijk onderwijs.”

Ypma wil er zijn voor alle leden van Verus en hecht grote waarde aan pluriformiteit en vrijheid in het onderwijs. “Ik ben geworteld in en geïnspireerd door de katholieke traditie van geloof, hoop en liefde. Mijn geloof sterkt me in het besef dat ik slechts een schakeltje ben, maar ook in het vertrouwen dat we met elkaar vanuit onze bezieling samenwerken aan verbetering. Samen met een stevig rechtvaardigheidsgevoel zorgt dit ervoor dat ik door het vuur ga voor wat werkelijk van waarde is, vooral voor kinderen en het onderwijs dat hen vormt. Goed onderwijs is hierbij essentieel. Voor de persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie van kinderen en daarmee voor de verbinding en de toekomst van de samenleving.”

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs