U bent hier

Lichtere opleiding voor gymbevoegdheid start augustus 2008

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2008-2009 zullen de verlichtingsmaatregelen voor de opleiding tot het geven van gymlessen in het basisonderwijs al van kracht worden. Staatssecretaris Dijksma hoopt met de snelle invoering de problemen rond het bewegingsonderwijs te verminderen.

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2008-2009 zullen de verlichtingsmaatregelen voor de opleiding tot het geven van gymlessen in het basisonderwijs al van kracht worden. Staatssecretaris Dijksma hoopt met de snelle invoering de problemen rond het bewegingsonderwijs te verminderen.

De afgelopen maanden waren er signalen in het land dat scholen in de knel kwamen omdat ze onvoldoende leerkrachten hadden die bevoegd waren om kinderen gymles te geven. Er studeren namelijk steeds minder studenten aan de pabo af met een gymbevoegdheid. Dat komt omdat vanaf augustus 2001 de studenten tijdens of na hun afstuderen aan de pabo een aparte Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs moesten volgen. Deden ze dat niet dan mochten ze alleen in groep 1 en 2 gymles geven.

Vooral vanwege de zwaarte van deze leergang lieten veel afgestudeerden van de pabo deze leergang links liggen. Daardoor ontstond er een krapte aan leerkrachten met een gymbevoegdheid. Bovendien kwamen jonge leerkrachten zonder deze bevoegdheid minder gemakkelijk aan een baan omdat schoolbesturen de voorkeur gaven aan een leerkracht met een gympapiertje.

In overleg met alle betrokkenen heeft staatssecretaris Dijksma nu besloten de leergang in te dikken en te bekorten. Een gedeelte zal bovendien in het reguliere opleidingsprogramma van de pabo worden opgenomen. Volgens Dijksma is het mogelijk om te schrappen in de opleiding omdat er her en der wat overlap zat en sommige onderdelen bij nader inzien als te specialistisch werden beschouwd. "Als meest geschikte scenario is gekozen voor het samenvoegen van de blokken drie en vier en het indalen van blok één in de initiële opleiding. Hiermee wordt de juist balans gevonden tussen verlichting en behoud van kwaliteit", aldus Dijksma in haar brief aan de Kamer.

Ook komt er nog een voorlichtingscampagne voor alle basisscholen om ze op de hoogte te brengen van de veranderingen en hoe scholen hun bewegingsonderwijs kunnen organiseren. De brochure wordt digitaal aan de scholen toegestuurd. Daarin worden ook praktijkvoorbeelden geschetst.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs