U bent hier

Let op: kosten voor psychologische zorg bij burn-out vaak niet verzekerd

Ziekteverzuim in Nederland neemt in hoog tempo toe. En de cijfers van arbeidsongeschiktheid stijgen schrikbarend, ook in het onderwijs. Vooral psychische klachten en mantelzorgtaken blijken ‘triggers’ voor langdurig verzuim. Wat kunt u daar als onderwijsinstelling aan doen?

Explosieve stijging psychische klachten

Begin maart 2015 stond de teller in heel Nederland op ruim 820.000 arbeidsongeschikten, in alle sectoren samen. Bij 415.000 van hen (meer dan 50%) is de oorzaak psychisch. Dat aantal is de laatste jaren explosief gestegen: in 2000 was dit nog ‘slechts’ 30%. Bovendien leiden mentale klachten in ruim 85% van de gevallen tot volledige arbeidsongeschiktheid.

Langdurig verzuim

CBS-cijfers onderstrepen de ernst van dit probleem: mensen die hun werk mentaal niet meer aankunnen (bijvoorbeeld door stress of burn-out) zijn vaak lang uit de roulatie. Dat is dramatisch voor hen zelf én een kostbaar probleem u als hun werkgever. U moet dan immers zorgen voor vervanging én wettelijk tot twee jaar loon doorbetalen. Duurt de arbeidsongeschiktheid langer, dan kunt u uw werknemer ontslaan. Maar als vorige werkgever kunt u dan nog wel 10 jaar opdraaien voor uitkeringslasten. Dat maakt uitvalpreventie belangrijker dan ooit!

Let op: kosten voor psychologische zorg vaak niet verzekerd

Psychologische zorg valt in principe onder de ziektekostenverzekering van de werknemer, maar niet als de klachten worden veroorzaakt door werk- of relatieproblemen. Heeft een van uw mensen dus psychologische zorg nodig vanwege burn-out, dan is de kans aanwezig dat de zorgverzekeraar die niet betaalt. Zeker als er geen of beperkte aanvullende verzekering is afgesloten. Steeds vaker klopt de werknemer dan bij de werkgever aan voor vergoeding.

Toenemende druk op mantelzorg

Op dit moment combineert ongeveer 1 op de 8 werknemers zijn werk met mantelzorg, blijkt uit algemene cijfers van de Stichting Werk & Mantelzorg. En dat bevalt maar half: 50 tot 100 duizend mantelzorgers met een baan zouden graag minder werken of hun baan opzeggen vanwege hun mantelzorgtaak. In de praktijk komt dat er echter niet van; mantelzorg gaat vooral ten koste van vrijetijd, waardoor tijdelijke vermoeidheid kan leiden tot uitputting en burn-out.

De combinatie van de zorgsituatie met werkdruk én weinig vrije tijd geeft een sterk verhoogd risico op langdurend verzuim. Het recente rapport ‘Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevestigt dat. In het onderwijs is bijvoorbeeld met name de groep vrouwen van pakweg 30 tot 45 jaar kwetsbaar die thuis, op hun werk én als mantelzorger druk is. 

Steun mantelzorgers

Mantelzorgers willen meestal graag hun baan behouden, maar zoeken naar een betere balans tussen werk en privé. Steun ze daarin. Denk samen na over de mogelijkheden om hun werk en zorgtaken te combineren. Geef uw mensen aandacht en stel u flexibel op. Doet u dat niet, dan kan de combinatie van mantelzorg en werk leiden tot fors meer verzuim of zelfs langdurige arbeidsongeschiktheid.

Voorkomen…

Wat kunt u doen? Uw ogen en oren openhouden voor uw werknemers, met name in de risicogroepen. Maakt u hun problemen bespreekbaar? Heeft u beleid op deze punten, en is dit bekend binnen uw organisatie? Met de juiste aanpak verlaagt u de drempel voor medewerkers om hun situatie bespreekbaar te maken. Dan kunt u problemen tijdig signaleren en weer in een juiste balans brengen. Voor duurzame inzetbaarheid van al uw medewerkers. Oók als ze tevens mantelzorger zijn.

Helpende hand: advies van zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars gaan steeds serieuzer om met het ondersteunen van werkgevers bij verzuim. Voor werkgerelateerde zorg ontwikkelen zij werkgeverspakketten en –diensten met speciale aandacht op het voorkomen en oplossen van verzuim, ook bij psychische klachten. 

Ook hebben zorgverzekeraars in toenemende mate aandacht voor mantelzorg. Support bij het vinden van de juiste mantelzorg of zelfs vergoeding van (tijdelijke) vervanging van mantelzorgers is vaak onderdeel van de diensten van zorgverzekeraars. 

In november worden de nieuwe zorgpremies bekend. Dan informeert Verus u via onze zorgactie over onze nieuwe collectieve zorgverzekeringen

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs