U bent hier

Let op: deadline voor aanbesteding lesmateriaal is 30 oktober a.s.!

Let op: deadline voor aanbesteding lesmateriaal is 30 oktober 2008!

Wist u dat een Europese aanbesteding van uw schoolboeken minimaal vier maanden in beslag neemt? Als u op 1 maart 2009 over Europees aanbestede contracten voor uw lesmateriaal wilt beschikken - b.v. met de collectieve aanbesteding via SchoolPlatform - moet uw inventarisatie van het gewenste lesmateriaal uiterlijk 30 oktober binnen zijn. Wij ondersteunen u graag met tips.

Let op: deadline voor aanbesteding lesmateriaal is 30 oktober 2008!

Wist u dat een Europese aanbesteding van uw schoolboeken minimaal vier maanden in beslag neemt? Als u op 1 maart 2009 over Europees aanbestede contracten voor uw lesmateriaal wilt beschikken - b.v. met de collectieve aanbesteding via SchoolPlatform - moet uw inventarisatie van het gewenste lesmateriaal uiterlijk 30 oktober binnen zijn. Wij ondersteunen u graag met tips.

Vragen & Antwoorden over Europees aanbesteden van lesmateriaal

1. Zelf Europees aanbesteden of uitbesteden? Europees aanbesteden is een vak apart. Omdat dit veel tijd en expertise kost en bovendien juridisch complex is, raden wij u aan om de Europese uitbesteding van uw lesmateriaal niet zelf te doen, maar om dit uit te besteden. 

2. Wat zijn de voordelen van collectief aanbesteden? De brancheorganisaties Bond KBVO, VBS en de Besturenraad werken samen om u zo veel mogelijk administratieve en juridische rompslomp rond de aanbesteding van schoolboeken uit handen te nemen. Het resultaat is een collectief ondersteuningsaanbod via SchoolPlatform. De Taskforce Gratis Schoolboeken van OCW heeft deze collectieve aanpak via SchoolPlatform positief beoordeeld.

Let wel: het blijft uw aanbesteding, alleen de regeling is collectief. De voordelen hiervan zijn:

  • een groter inkoopvolume
  • gedeelde, lagere inkoopkosten

Overige pluspunten van collectief aanbesteden via SchoolPlatform:

  • tijdwinst en gemak: geen administratieve en juridische rompslomp voor uw school
  • slagkracht: geen mini-tenders
  • ruimte voor maatwerk
  • vrijheid en flexibiliteit voor de scholen
  • mogelijkheid van uitdienen van uw huidige contract

3. Wat zijn de consequenties als ik niet aanbesteed en mijn huidige contract (tot na 1 maart 2009) uitdien? U kunt uw huidige contract gratis laten analyseren bij de Taskforce Gratis Schoolboeken via www.gratisschoolboeken.nl.  Op basis daarvan krijgt u een overzicht van uw mogelijkheden. Als u zich bij SchoolPlatform aansluit, kunt u deze contractanalyse ook door SchoolPlatform laten uitvoeren. Voor € 475,- (ex. BTW) ontvangt u binnen 10 werkdagen een inhoudelijk advies over de te nemen stappen om op gepaste wijze uw huidige contractverplichtingen af te wikkelen.

Indien nodig, kunt u (na prijsindicatie) ook gebruik maken van aanvullende diensten van SchoolPlatform, zoals juridische ondersteuning en begeleiding bij onderhandelingen. Tot slot heeft u de mogelijkheid om nu in te stappen maar pas in 2010 gebruik te maken van de aanbestede contracten. Op die manier kunt u uw huidige contract uitdienen.

Aanmelden Wilt u gebruik maken van de collectieve aanbesteding via SchoolPlatform, lever dan uiterlijk donderdag 30 oktober a.s. een ingevuld inventarisatiedocument bij SchoolPlatform aan. U kunt dit document (met verzendadres) opvragen bij Marlene Gunning van SchoolPlatform, e-mail gunning@schoolplatform.nl.

Meer weten? Meer informatie krijgt u van drs. Arent Bloemendal, consultant Besturenraad, via  abloemendal@besturenraad.nl of telefoon 070 348 11 48.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs