U bent hier

Lerarenregister: papieren tijger of stimulans voor professionaliteit? Het veld is er nog niet uit

“Ik heb geen vertrouwen in die papieren tijger”, zegt Albert Weishaupt. “Dat Lerarenregister is een gegeven”, reageert Joany Krijt. “Je kunt ook vanuit vertrouwen zeggen: laten we het optimaal inzetten.” Tijdens een rondetafelgesprek over Professionele ruimte voor leraren, dat Verus gisteren organiseerde, bleek maar weer dat de meningen over het Lerarenregister nog sterk uiteenlopen.

Naast Weishaupt (directeur/bestuurder van het Roelof van Echten College en lector Professionele Onderwijsorganisaties bij Stenden Hogeschool) en Krijt (voorzitter CNV-O en vicevoorzitter Onderwijscoöperatie) schoven verschillende schoolleiders, -directeuren en een leraar aan om van gedachten te wisselen over wat Professionele ruimte eigenlijk is en hoe je die biedt of pakt. 

Wettelijk verplichte registratie

Onder meer het Lerarenregister kwam ter sprake. Het beroepsregister voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is opgezet door de Onderwijscoöperatie, “van, voor en door de leraar”. Nu is aanmelding op registerleraar.nl nog vrijwillig, maar het wordt in 2017 wettelijk verplicht. 

Internetconsultatie 

Doel: “Zo wordt gestimuleerd dat alle leraren consequent aan hun professionele ontwikkeling werken. Ook wordt de omschrijving van het beroep van leraar en de professionele ruimte van de leraar in de wet verankerd.” Over het lerarenregister loopt een internetconsultatie die tot 26 februari kan worden ingevuld.

Oude of nieuwe wereld?

“Ik heb een vraag”, zegt Jannemieke Wijgergangs (algemeen directeur ROC A12) tegen de andere aanwezigen tijdens het rondetafelgesprek over Professionele ruimte. “Gaat het Lerarenregister mij nu helpen bij het professionaliseringsvraagstuk, of niet? Ik heb er gesprekken over met mijn medewerkers. Volgens mij is het Lerarenregister een oude wereld in mijn nieuwe wereld.” Met die ‘nieuwe wereld’ bedoelt Wijgergangs de bestuursomkering van haar organisatie naar één waarin de professionaliteit van docenten centraal staat: zij zijn als team verantwoordelijk voor wat zij doen.

Vertrouwen 

“Ik heb hier een vrij gemakkelijk antwoord op”, reageert Jan-Willem Stegeman (directeur CBS De Zaaier in Teuge) “Zou u geopereerd willen worden door een arts die 20 jaar niets aan bijscholing heeft gedaan?” Om daar direct aan toe te voegen dat hij het register niet nodig heeft om te vertrouwen in de professionaliteit van zijn medewerkers. 

“Inderdaad”, zegt Krijt. “Om te professionaliseren heb je het register niet nodig. De professionalisering ligt bij de docent. Die regelt hij zelf. Dat Lerarenregister ligt helemaal bij hem. Als werkgever weet je: dat is goed geregeld en ik heb gewoon mijn werkgever-werknemerrelatie.”

“Oh, maar vertrouwen is er wel”, reageert Weishaupt”. “Ik heb alleen geen vertrouwen in die papieren tijger.” Aan tafel wordt driftig geknikt.  

Fictieve werkelijkheid

“Tegenwoordig moet alles gevalideerd en gemeten worden”, vindt Riemke Leusink (rector Christelijk Lyceum Zeist). “Het idee leeft dat alles meetbaar, maakbaar en stuurbaar is. Met het register wordt een fictieve werkelijkheid gecreëerd. Bij professionalisering in het onderwijs gaat het heel veel om informeel leren.” 

Wat is er mis mee?

“Wat kan het voor kwaad het wél te doen?”, vindt de enige leraar aan tafel, Maarten van Dijk (docent Engels Christelijk Lyceum Zeist en coördinator project Professionele Leergemeenschappen). “Als ik een cursus doe, wat is er dan mis mee om dat in zo’n register te zetten? Maar het vertrouwen binnen een organisatie, dat moet er zijn. Alleen dan krijg je voor elkaar dat mensen van binnenuit dingen op poten zetten.”

“Het register is een gegeven”, benadrukt Krijt. “Ik snap niet waar jullie zo bang voor zijn. Het Lerarenregister is er. Zorg ervoor dat je het optimaal inzet.” 

In het maartnummer van Verus magazine leest u een verslag van het rondetafelgesprek Professionele ruimte voor leraren

PO | VO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs