U bent hier

Lerarenopleiding vanuit een (protestants) christelijk perspectief in Europa

Een lerarenopleiding vanuit een (protestants) christelijk perspectief kan zich niet onttrekken aan de ontwikkelingen in Europa. In bijna alle landen van Europa worden momenteel de lerarenopleidingen  vernieuwd. Dat schrijft het Internationaal Verband van Organisaties voor Christelijk Onderwijs (IV). Als lid van het Internationaal Verband speelt de Besturenraad een actieve rol bij de activiteiten en projecten van deze Europese organisatie.

Persbericht van het IV, november 2007:

Een lerarenopleiding vanuit een (protestants) christelijk perspectief kan zich niet onttrekken aan de ontwikkelingen in Europa. In bijna alle landen van Europa worden momenteel de lerarenopleidingen  vernieuwd.

Naast de aanpassing aan veranderde maatschappelijke verhoudingen en nieuwe pedagogische en didactische inzichten heeft het Bolognaproces een dynamiek op gang gebracht tot ontwikkeling van een Europese onderwijsdimensie, die over de grenzen van de Europese Unie heen reikt. Een  lerarenopleiding vanuit een (protestants-)christelijke  invalshoek wordt uitgedaagd aan haar ervaring tot dusver consequenties te verbinden voor een opleiding van leraren in de 21e eeuw, en deze inzichten herkenbaar in te brengen in het proces van de opleiding van leraren in Europa.

Over deze uitdaging gaat het "Klingenthal-Memorandum", dat een groep van hogeschooldocenten en lerarenopleiders uit zes Europese landen van 5-9 november 2007 heeft opgesteld in Château Klingenthal bij Straatsburg. Onder auspiciën van het Internationaal Verband van Organisaties voor Christelijke Opvoeding en Onderwijs werd een netwerk "Christelijke Lerarenopleiding in Europa" opgericht.

Het verwerven van een reflexieve omgang net de eigen religiositeit maakt onlosmakelijk deel uit van de professionele ontwikkeling van de aankomende leerkracht, waartoe - samen met andere vaardigheden en competenties - ook de professionele omgang met normen en waarden, levensbeschouwingen en religiositeit behoren.

Besloten is tot de vorming van een 'netwerk christelijke lerarenopleiding in Europa' met als taken:

  • De bevordering van de uitwisseling van studenten.
  • De ontwikkeling en uitvoering van een gemeenschappelijke cursus 'Christelijk onderwijs in Europa'.
  • De ontwikkeling en uitvoering van een gemeenschappelijk nascholingsaanbod.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Elza Kuyk, ekuyk@besturenraad.nl. Zie ook: www.int-v.com

WO | HBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs