U bent hier

Lerarendebat in Tweede Kamer: flexibeler opleiden en onbevoegden harder aanpakken

Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over leraren en -opleidingen. De kwaliteit van de opleidingen is sterk verbeterd maar de Kamer maakt zich zorgen over de afname van het aantal studenten. Zorgen zijn er ook over onbevoegden voor de klas en de werkdruk. Een samenvatting.

Sterk verbeterde kwaliteit

Minister Bussemaker en Tweede Kamer zijn tevreden over de sterk verbeterde kwaliteit van de lerarenopleidingen. Er is nu veel meer aandacht voor persoonsvorming naast kennisoverdracht, zo klonk het in het Lerarendebat. 

Verus ziet echter dat persoonsvorming nog teveel uitgelegd wordt als uitvoering van door de overheid gestelde doelen in burgerschapsvorming of het tegengaan van radicalisering. 

35% minder studenten

De instroom van studenten voor de lerarenopleidingen daalt fors: met 35% (en zelfs 50% voor de techniekvakken). Reden: de strengere toelatingseisen. Positief is dat meer mannen de Pabo doen.

De cijfers baren de Kamer zorgen. D66 twijfelt of zwakkere studenten wel terecht geweerd worden. En op verzoek van de PvdA komt er met de derde voortgangsrapportage leraren (na de zomer) een overzicht van kwaliteit en uitval van studenten. 

Studenten zijn ontevreden

Van de studenten zelf is slechts een kwart tevreden met de opleiding. Die ontevredenheid zit ‘m in de aansluiting op de praktijk, begeleiding naar stage en steun tijdens de eerste jaren van het lesgeven. De minister hoopt dat de speciale opleiding voor vmbo-docenten de ontbrekende aansluiting bij de praktijk opvangt. 

Landelijke toetsen door onderwijs zelf

Bussemaker staat welwillend tegenover het pleidooi van SGP-Kamerlid Bisschop om de vier landelijke toetsen aan het onderwijs zelf over te laten. Dat moet dan wel aantonen dat het eindniveau gegarandeerd is, bijvoorbeeld door peer-reviews. Een meerderheid van de Kamer is voor veel flexibeler inrichting van de studie en het snel inzetten van studenten voor de klas. 

Twee jaar onbevoegd lesgeven

De Kamer eist dat een leerkracht nooit langer dan twee jaar onbevoegd kan lesgeven. Dit geldt voor nieuwkomers, zij-instromers, evengoed als mbo- en algemene leerkrachten. 

De bewindslieden komen nog voor de Kerst met een voorstel om, voor wie dat mogelijk is, sneller een bevoegdheid te halen zonder de gehele opleiding te moeten volgen. Bisschop en Michel Rog (CDA) vragen in het bijzonder aandacht voor het bevoegd verklaren van docenten voor het lesgeven aan internationale schakelklassen. Over bevoegdheden in het mbo komt in het eerste kwartaal van 2016 een brief van de minister.

Lerarenregister 

De bewindslieden houden vast aan verplichte aansluiting bij het Lerarenregister in 2017, hoewel hier veel weerstand tegen is. De verwachting dat met de invoering van het register het besef bij leraren dat een bevoegdheid noodzakelijk is toeneemt, wordt breed gedeeld.

Kamerlid Van Meenen (D66) vindt dat de Onderwijscoöperatie teveel een uitvoeringsorgaan van de overheid is geworden en te weinig van de leraren zelf is. Wat hem betreft wordt de invoeringsdatum van het register aan het veld zelf overlaten. Zijn partij dient een motie in die verzoekt de Onderwijscoöperatie de beroepsgroep te laten vertegenwoordigen. 

Werkdruk

Meer dan 15% van de docenten heeft te maken met burn-out klachten. De regeldruk, werkdruk en thuissituatie zijn de oorzaken. OCW gaat met groepen leraren in overleg om planning van werkzaamheden te verbeteren om zo zorgen weg te nemen. De minister vindt dat een cultuuromslag nodig is in deze professionalisering van leraren.  

PO | VO | MBO | HBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs