U bent hier

Lerarenbeurs voor extra scholing

Leraren in po tot en met hbo kunnen een 'Lerarenbeurs voor scholing' aanvragen. Zij kunnen daarmee hun professionele niveau verhogen, hun vakkennis verbreden of zich specialiseren. De beurs vergoedt les- en collegegeld, studiemiddelen, reiskosten en vervangingskosten. De Lerarenbeurs kan worden aangevraagd bij de Informatie Beheer Groep. In 2008 kan dat in de periode 1 juni t/m 15 juli. Ook in 2009 en daaropvolgende jaren kunnen leraren een beurs aanvragen. Een leraar kan éénmaal in zijn onderwijsloopbaan gebruikmaken van de beurs.

Leraren in po tot en met hbo kunnen een 'Lerarenbeurs voor scholing' aanvragen. Zij kunnen daarmee hun professionele niveau verhogen, hun vakkennis verbreden of zich specialiseren. De beurs vergoedt les- en collegegeld, studiemiddelen, reiskosten en vervangingskosten. De Lerarenbeurs kan worden aangevraagd bij de Informatie Beheer Groep. In 2008 kan dat in de periode 1 juni t/m 15 juli. Ook in 2009 en daaropvolgende jaren kunnen leraren een beurs aanvragen. Een leraar kan éénmaal in zijn onderwijsloopbaan gebruikmaken van de beurs.

De Lerarenbeurs voor scholing geeft een vergoeding voor les- en collegegeld tot een maximum van € 3.500 per jaar, voor maximaal drie jaar. Daarnaast vergoedt de beurs kosten van studiemiddelen en reiskosten. De werkgever kan een vergoeding krijgen voor de vervangingskosten bij studieverlof, voor maximaal 20 dagen per jaar.

Voorwaarden De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Lerarenbeurs zijn:

  • het hebben van een onderwijsbevoegdheid (leraren in primair-, voortgezet- en  beroepsonderwijs) of minimaal een bachelor (leraren in het hbo)
  • minimaal één jaar in dienst zijn bij een school die het ministerie van OCW bekostigt
  • voor minimaal 20 procent van de betrekkingsomvang belast zijn met lestaken

Opleidingen De Lerarenbeurs kan worden aangevraagd voor:

  • Opleidingen waarmee een leraar in het primair-, voortgezet- of beroepsonderwijs een andere onderwijsbevoegdheid kan halen dan hij al heeft
  • Opleidingen waarmee een leraar in het hbo (met een bachelor) een voor zijn vak relevante hbo- of wo-master kan halen
  • Opleidingen waarmee een bevoegde leraar in het primair-, voortgezet- of beroepsonderwijs een andere (hogere) graad kan halen, relevant voor zijn vak
  • Scholing voor extra bekwaamheden of kwalificaties die niet gericht zijn op het halen van een andere onderwijsbevoegdheid of een hogere graad. Hiervoor is een limitatieve lijst opgesteld van opleidingen waaruit de aanvrager kan kiezen

Aanvraag indienen Leraren kunnen de Lerarenbeurs voor scholing aanvragen bij de Informatie Beheer Groep (IB-Groep) in Groningen. Informatie over mogelijke opleidingen, voorwaarden en het aanvraagformulier is te vinden op www.ib-groep.nl.

Convenant LeerKracht van Nederland De Lerarenbeurs maakt deel uit van het convenant 'LeerKracht van Nederland' dat de minister van OCW onlangs gesloten heeft met sociale partners in het onderwijs, waaronder de WvPO waar de Besturenraad deel van uitmaakt. In dit convenant zijn onder andere afspraken opgenomen over verbetering van de beloning, de loopbaanmogelijkheden en de verdere professionalisering van leraren.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs