U bent hier

Lerarenbeurs in trek

In totaal hebben bijna 7500 docenten in de zomer van 2008 een lerarenbeurs voor scholing aangevraagd. Dat is veel meer dan verwacht. Daarom heeft minister Plasterk besloten om het subsidiebedrag voor dit jaar (was 7 miljoen) te verhogen naar 18 miljoen euro. Zo'n 5000 leraren beginnen in september al met hun opleiding. In januari 2009 wordt er een tweede aanvraagtermijn opengesteld, waarop leraren kunnen intekenen. Hiervoor is 19 miljoen euro beschikbaar.

In totaal hebben bijna 7500 docenten in de zomer van 2008 een lerarenbeurs voor scholing aangevraagd. Dat is veel meer dan verwacht. Daarom heeft minister Plasterk besloten om het subsidiebedrag voor dit jaar (was 7 miljoen) te verhogen naar 18 miljoen euro. Zo'n 5000 leraren beginnen in september al met hun opleiding. In januari 2009 wordt er een tweede aanvraagtermijn opengesteld, waarop leraren kunnen intekenen. Hiervoor is 19 miljoen euro beschikbaar.

De lerarenbeurs is een maatregel uit het actieplan Leerkracht van Nederland. De regeling is bedoeld om leraren met een onderwijsbevoegdheid te stimuleren een andere of hogere opleiding te volgen. Bijvoorbeeld, een leraar Frans die in de onderbouw van het voortgezet onderwijs lesgeeft, kan door de lerarenbeurs een eerstegraads lesbevoegdheid behalen, zodat hij of zij in de bovenbouw mag lesgeven.

De beurs is nadrukkelijk niet bedoeld voor na- of bijscholing. Dat gebeurt uit het reguliere scholingsgeld dat scholen zelf beheren.

Cijfers Uit de aanvragen voor 2008 blijkt dat 60% van de leraren kiest voor een opleiding op bachelor- (13%) of masterniveau (47%). De overige leraren kiezen voor een korte opleiding (maximaal een jaar) die gericht is op het verwerven van extra bekwaamheden.

Bijna de helft (47%) kiest voor een opleiding op masterniveau: 22% wil beginnen aan de Master Special Educational Needs, 13% kiest voor een eerstegraads lerarenopleiding en 12% voor een master in een ander vakgebied. 13% van de aanvragen is op bachelorniveau; hiervan is 9% een tweedegraadslerarenopleiding.

De meeste aanvragen (bijna 58%) komen uit het (speciaal) primair onderwijs, 30% komt uit het voortgezet onderwijs, 7% uit het beroepsonderwijs en 5% uit het hoger onderwijs.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs