U bent hier

Leraar stuurt seksmails. Hoe voorkom je dat je zo iemand in huis haalt?

Veel ophef, afgelopen week, over een docent die op non-actief was gesteld vanwege het sturen van seksueel getinte mails aan leerlingen. De man was al tweemaal eerder ontslagen voor soortgelijke incidenten en bekend bij de vertrouwensinspecteurs, maar dat kon niet voorkomen dat de betrokkene opnieuw in het onderwijs aan de slag ging. Hoe voorkom je dat wel?

Nieuwe medewerkers moeten een VOG overleggen, om met minderjarigen aan de slag te kunnen. Alleen wanneer er sprake is van aangifte bij de politie of zedenpolitie, heeft dit mogelijk consequenties voor een VOG: in dat geval wordt de VOG vaak niet verstrekt. Dan wordt duidelijk dat er iets aan de hand is.

Varianten van grensoverschrijdend gedrag

Er zijn echter veel varianten van grensoverschrijdend gedrag, van tamelijk onschuldig tot ontucht met minderjarigen en erger. Veel van dit gedrag leidt uiteindelijk niet tot een aangifte en veroordeling omdat niet bewezen kan worden dat er strafrechtelijke feiten zijn gepleegd. 

Wees terughoudend met geheimhouding

In deze gevallen is vaak wel sprake van ongewenst gedrag en dan kan de werkgever wel arbeidsrechtelijk optreden, bijvoorbeeld door de medewerker te ontslaan of te bewegen mee te werken aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

Wanneer in overleg wordt besloten tot het beëindigen van het dienstverband zal de advocaat van de werknemer vrijwel altijd geheimhouding willen afspreken over de redenen die tot de beëindiging hebben geleid. Weest u daar als werkgever zeer terughoudend in. 

U bent immers verplicht om eerlijk te antwoorden wanneer een collega school u om referenties vraagt. Doet u dat niet en later blijkt dat u zaken, waarnaar in referenties gevraagd is, niet juist te hebben weergegeven, dan kunt u zelf aansprakelijk worden gehouden voor hierdoor ontstane schade.   

Wat moet u doen wanneer u zelf geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag?

  1. Voor alle medewerkers van een school geldt een meldplicht: zijn zij bekend met een mogelijk zedenmisdrijf, dan moet dit onverwijld gemeld worden bij het schoolbestuur.  Voor een bevoegd gezag van een school (het schoolbestuur) geldt de overlegplicht: zij moet direct in overleg treden met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Die stelt in overleg met het schoolbestuur vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Is dat zo, dan is het schoolbestuur verplicht hiervan direct aangifte te doen bij de politie: de aangifteplicht. Het schoolbestuur informeert de betrokkenen, zowel het slachtoffer als dader, als tot aangifte wordt overgegaan, dit is wettelijk voorgeschreven. (Meer lezen? Kijk op de site van de Onderwijsinspectie)
  2. In ieder geval zal er hoor en wederhoor moeten zijn. Na de klacht, of na de ontdekking, moet de leraar worden gehoord. Het is belangrijk dat de school niet zelf aan waarheidsvinding doet, maar dit overlaat aan de politie, om het onderzoek niet in gevaar te brengen.
  3. Afhankelijk van de situatie zijn verdere stappen noodzakelijk. Zo kan het nodig zijn dat u de leraar gedurende het onderzoek wilt schorsen, bijvoorbeeld om contact met het slachtoffer te vermijden. 
  4. U moet wel voorzichtig zijn met het naar buiten brengen van informatie, de privacy van het slachtoffer en de dader zijn belangen waar u rekening mee moet houden, maar ook het imago van uw eigen organisatie kan schade oplopen. Het opstellen van een communicatieplan kan hierbij helpen.
  5. Omdat grensoverschrijdend gedrag in veel verschillende vormen voorkomt en veel impact kan hebben voor de organisatie van uw school, adviseren wij u ook om u van deskundige hulp te laten voorzien. De advocaten en juristen bij Verus hebben een ruime ervaring op dit gebied.

Tot slot: voorkomen is beter dan genezen. Vraag altijd referenties op in een sollicitatieprocedure en vraag daarbij waarom de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Vragen?

Hebt u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Janet Ranke of Trudy Spaans 

 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs