U bent hier

Leergang Leiding geven aan de school als gemeenschap

De leergang ‘Leiding geven aan de school als gemeenschap; over identiteit en waarden’, is een wisselwerking tussen de dagelijkse praktijk van de deelnemers en de inhoud van vijf thema’s. Gericht op de brede identiteit van de school en de vraag naar goed onderwijs.

Verus en Penta Nova bieden vanaf 29 september 2016 de leergang Leiding geven aan de school als gemeenschap; over identiteit en waarden aan. Wij spraken met één van de ontwerpers van de leergang en docent dr. Bas van der Berg, lector Dynamische identiteitsontwikkeling bij Marnix Academie. 

De leergang ‘Leiding geven aan de school als gemeenschap’, wat moet ik me daarbij voorstellen?

“Het is een vijfdaagse leergang voor leidinggevenden uit het primair- en voortgezet onderwijs die zich verder willen professionaliseren op de brede schoolidentiteit en al een opleiding hebben gevolgd op het gebied van onderwijsmanagement. 

Aan de hand van vijf thema’s die elk door een gastdocent worden ingeleid spreken we met elkaar over wat we nu echt verstaan onder goed onderwijs en hoe we dat terugzien in de pedagogische, onderwijskundige, levensbeschouwelijke, maatschappelijke en organisatorische identiteit van de school. 

Ook werken we eraan om dat als schoolcommunity vorm te geven op een manier die past bij de context van jouw school. We doen dit vanuit het paradigma van transformationeel leiderschap waarin schoolleiders de intrinsieke motivatie van de teamleden aanboren, en samen met het team en andere betrokkenen bij de school op zoek gaan naar antwoorden op bovenstaande vragen. 

De deelnemers wordt gevraagd om dingen die ze leren gelijk toe te passen in hun school en zaken die spelen in hun scholen, zijn ook weer input voor de leergang. Het is dus een wisselwerking tussen de dagelijkse praktijk van de deelnemers en de inhoud van de leergang. De eindopdracht is daar een mooi voorbeeld van: het schrijven van een visiestuk waarin de opgedane kennis toepast wordt op de eigen onderwijsorganisatie en van een concreet plan voor de komende vijf jaar om hiermee aan de slag te gaan.” 

Waarom hebben schoolleiders daar een leergang voor nodig?

“De onderwerpen die aan de orde komen zijn echt van deze tijd. Veel scholen hebben de afgelopen jaren moeite gehad met de eenzijdige nadruk die in het onderwijs lag op opbrengsten en resultaten. Gelukkig zien we het tij keren. 

Dit brengt een mooie vraag mee: wanneer we niet langer opbrengsten en resultaten eenzijdig bepalend laten zijn voor het onderwijs, wat dan wel? Deze leergang vraagt om stil te staan bij deze vragen en om in je school met deze vragen aan de slag te gaan.  

Het is inspirerend om hier met wetenschappers, lectores en collegaeleidinggevenden over na te denken en je eigen organisatie als het ware weer eens met nieuwe ogen te bekijken. 
We zijn overigens bezig met de registratie in het Schoolleidersregister PO Dat betekent dat deze leergang dan onderdeel kan zijn van formele herregistratie van schoolleiders in het PO.” 

Wie doen er nog meer mee?

“Dr. Gerdien Bertram-Troost van de Vrije Universiteit Amsterdam, Prof. dr. Jan Hoogland van Viaa, dr. Bram de Muynck van Driestar Educatief en dr. Theo van der Zee van de Radboud Universiteit Nijmegen en Verus zullen allemaal een ochtend verzorgen. 

In het middaggedeelte gaan de deelnemers dan onder leiding van de kerndocent van deze leergang aan de slag met het uitwerken van opdrachten en het gezamenlijk doorspreken van de theoretische kennis die is opgedaan.”

Kun je wat vertellen over de samenwerking tussen Penta Nova en Verus?

“Penta Nova is een samenwerkingsverband van zes hogescholen. Samen willen zij leiderschap in het onderwijs breed ondersteunen en verder ontwikkelen door het verzorgen van managementopleidingen voor het primair en voortgezet onderwijs en het mbo/bve. 

Wat miste in het aanbod was een leergang gericht op de brede identiteit van de school en de vraag naar goed onderwijs. Omdat dit bij uitstek zaken zijn waar Verus mee bezig is, hebben we besloten onze krachten te bundelen en deze leergang gezamenlijk aan te bieden. De inhoud van de leergang hebben we samen vastgesteld en de docenten die een cursusdag verzorgen zijn óf verbonden aan één van de hogescholen van het samenwerkingsverband Penta Nova óf aan Verus.” 

Meer over deze leergang vindt u hier 

Voor meer informatie kunt u ook altijd contact opnemen met Jacomijn van der Kooij

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs