U bent hier

Ledenpeiling Regeerakkoord: scholen willen geen bemoeienis met onderwijsinhoud

Rutte III zit nu 56 dagen in het zadel en de Tweede Kamer behandelde begin deze maand de onderwijsbegroting. Kortom: de plannen zijn gesmeed. En dus vroeg Verus hoe het onderwijs denkt over de voornemens in Vertrouwen in de toekomst. Onze ledenpeiling maakt duidelijk dat scholen geen bemoeienis willen met de onderwijsinhoud.

In een ledenpeiling vroeg Verus onderwijsbestuurders, directeuren en rectoren te reageren op maatregelen uit de uitvoerige onderwijsparagraaf van het regeerakkoord. Aan de peiling deden 224 respondenten mee: 73% kwam uit het basisonderwijs en 24% uit het voortgezet onderwijs.
 

Bemoei je niet met de onderwijsinhoud

Een deel van de maatregelen wordt enthousiast ontvangen, maar er klinkt ook kritiek. En veruit de meeste kritiek klinkt op maatregelen die betrekking hebben op de onderwijsinhoud. Het gaat dan om het voornemen de kerndoelen aan te scherpen, de burgerschapsopdracht te verduidelijken en de verplichting het Wilhelmus te leren / het Rijks te bezoeken. 
 

Dit zijn de maatregelen die in het primair onderwijs de meeste weerstand oproepen:

 • Op school leren kinderen het Wilhelmus, inclusief de context ervan. Ook maken we het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum en ons parlement bezoeken (71% oneens)
 • Vooraf moet de verantwoording van doelstellingen uit toekomstige bestuurlijke afspraken beter. Daarom krijgt de medezeggenschapsraad in het primair en voortgezet onderwijs instemmingsrecht over de hoofdlijnen van de begroting. (63% oneens)
 • De burgerschapsopdracht in de wet wordt verduidelijkt, zodat de inspectie daar scherper op kan toetsen en handhaven. (63% oneens)
 • De kerndoelen worden aangescherpt voor techniek en seksuele diversiteit. (58% oneens)
 

Voor het voortgezet onderwijs zijn de volgende maatregelen het minst populair:

 • Vooraf moet de verantwoording in de jaarverslagen van doelstellingen uit toekomstige bestuurlijke afspraken beter. Daarom krijgt de medezeggenschapsraad in het primair en voortgezet onderwijs instemmingsrecht over de hoofdlijnen van de begroting (75% oneens)
 • De inspectie toetst in de toekomst niet alleen op de deugdelijkheidseisen maar stimuleert ook dat scholen zich continu verbeteren. Dit komt tot uitdrukking in de waardering ‘goed’ of het toekennen van het predicaat ‘excellent’. (67% oneens)
 • De burgerschapsopdracht in de wet wordt verduidelijkt, zodat de inspectie daar scherper op kan toetsen en handhaven. (65% oneens)
 

Maar er zijn ook maatregelen die op een brede instemming kunnen rekenen: 

 • Het primair onderwijs is zeer enthousiast (96% eens) over het voornemen om tijdelijke contracten voor invalkrachten in verband met vervanging wegens ziekte uit te zonderen van de ketenbepaling.
 • Ook het schrappen van de fusietoets kan op instemming van het basisonderwijs rekenen (91% eens).
 • 88% van de deelnemers uit het primair onderwijs is blij dat het kabinet 20 miljoen extra beschikbaar stelt voor de kleinescholen-toeslag.
 • Het voortgezet onderwijs ziet graag afspraken om de overgang van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo te verbeteren en de mogelijkheid te scheppen om niveau 1 of 2 binnen het vmbo af te ronden (96% eens).
 • Ook wil een overgroot deel (94%) dat het mogelijk wordt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs meerdere vakken op een hoger niveau af te ronden.
 • Bij de beoordeling van scholen kan de onderwijsinspectie rekening houden met de eventuele aanwezigheid van bovenmatig veel zorgleerlingen. Het voortgezet onderwijs is enthousiast (94% eens) over de discretionaire bevoegdheid die daarvoor komt.
 • 92% is blij dat de verplichte diagnostische tussentijdse toets geschrapt wordt.
 


PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs