U bent hier

Langetermijnvisie ontbreekt in kabinetsaanpak lerarentekort

De brief van de ministers van OCW over de aanpak van het lerarentekort van 24 augustus jl. bevat goede voorstellen. De regionale aanpak, strategisch personeelsbeleid en verhoging van de deeltijdfactor kunnen scholen helpen de formatie op orde te krijgen. De focus ligt minder op de mogelijkheden om het onderwijs anders te organiseren en vooral het verbeteren van het imago van de sector met een appèl op de samenleving over het belang van voldoende goede leraren.

Strategisch personeelsbeleid 

Bij een krappe arbeidsmarkt zijn onderscheidende schoolbesturen aantrekkelijker voor sollicitanten. Je onderscheiden kan bijvoorbeeld door de onderwijsvisie, de identiteit, goede personeelszorg, hoge ouderbetrokkenheid of taakbeleid met minder overbodige taken en extra ondersteuning voor niet-lesgebonden taken. Een belangrijk effect is dat zo’n aanpak ook zorgt voor behoud van het huidige personeel. Verus helpt schoolbesturen om tot deze strategische aanpak te komen.  

Slimmer organiseren 

Veel scholen zijn creatief in het bedenken van oplossingen voor het personeelstekort. Een greep uit de ideeën: vierdaagse werkweek, groepen bij elkaar voegen, neem een eventmanager aan voor allerlei activiteiten en mobiliseer ouders, geef medewerkers de mogelijkheid om meer te gaan werken en faciliteer dat etc. De komende weken zal Verus dit soort voorbeelden uitlichten en uitzoeken waarom de instroom bij de pabo’s toeneemt. Wat motiveert die jonge mensen?     

 
Lange termijn: de status van het beroep 

Het kabinet kan meer doen aan het imago van de sector en de status van het beroep. Niet alleen door een passende beloning, maar ook door het belang van goede leraren voor Nederland te laten zien. Het gaat niet om het opentrekken van een blik leraren:mensen voelen zich geroepen om leraar te worden en moeten de ruimte ervaren om hun beroep te kunnen uitoefenen. 

Leraren haken soms af omdat zij steeds meer functionarissen zijn geworden die moeten toetsen, opbrengsten moeten verantwoorden en die hun aanpak in plannen moeten vastleggen. Leerlingen en ouders zijn mondiger, ouders gedragen zich meer als cliënt dan als partner. Het zou goed zijn als er meer ruimte komt voor de vormende taak van het onderwijs naast de focus op cijfers, toetsen en diploma’s.    

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs