U bent hier

Langer doorwerken oudere docent ligt gevoelig

In het basis- en voortgezet onderwijs is er weinig draagvlak voor de plannen van het kabinet om vervroegde uittreding van het onderwijspersoneel in de toekomst af te bouwen. Dit blijkt uit onderzoek naar levensfasegericht personeelsbeleid, dat is uitgevoerd in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).

In het basis- en voortgezet onderwijs is er weinig draagvlak voor de plannen van het kabinet om vervroegde uittreding van het onderwijspersoneel in de toekomst af te bouwen. Dit blijkt uit onderzoek naar levensfasegericht personeelsbeleid, dat is uitgevoerd in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).

In het rapport 'Tevreden blijven werken in het onderwijs' schrijven de onderzoekers dat het vanwege de dreigende tekorten aan leraren, met name in het vo, van belang is dat oudere  docenten langer doorwerken. "Om het voor leraren aantrekkelijker te maken langer door te werken, wil het ministerie van OCW de bestaande seniorenregelingen (Bapo) vervangen door een regeling voor levensfasegericht personeelsbeleid.

Op grond van dit onderzoek kunnen we concluderen dat dit idee vooral in het po en vo gevoelig ligt. De meeste directeuren in het po en vo vinden het prima dat werknemers op hun 62e stoppen met werken en voorafgaand aan hun fpu minder gaan werken (Bapo genieten)", aldus de onderzoekers.

In functioneringsgesprekken met oudere werknemers komt een eventueel langer doorwerken ook nauwelijks aan de orde. Er worden sowieso weinig functioneringsgesprekken met oudere docenten gevoerd en loopbaanontwikkeling komt nog nauwelijks aan de orde.

De behoefte aan het eerder kunnen stoppen met werken is vooral ingegeven door de werkstress die wordt ervaren. Om ook de oudere docent zo lang mogelijk volwaardig te kunnen laten meedraaien op een school moet er aan drie voorwaarden voldaan worden, zeggen de onderzoekers:

  • De werkdruk moet omlaag
  • De docent moet meer invloed krijgen op zijn eigen werk (autonomievergroting)
  • De leidinggevende moet een coachende stijl hanteren

Het is de onderzoekers verder onder meer opgevallen dat vrijwel alle directies en managers zeggen dat zij functioneringsgesprekken voeren met hun medewerkers, maar dat lang niet alle medewerkers dat zo ervaren.

In het rapport wordt geconstateerd dat slechts ongeveer 12 procent van de scholen en instellingen in het onderwijs momenteel een levensfasegericht personeelsbeleid voert. Een overgrote meerderheid verkeert nog in de fase van oriëntatie en ontwikkeling.

 

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs