U bent hier

‘Landelijke toetsing pabo’s is paard achter de wagen spannen’

De Pabo-studie moet selectiever worden. Dat adviseert de commissie Meijerink in het rapport Een goede basis, geschreven op verzoek van het bestuur van de HBO-raad. Een reactie van Wim Lindhout, opleidingsmanager pabo Driestar Hogeschool en Klaas Wybe van der Hoek, vicevoorzitter CvB Stenden Hogeschool. Zij zijn positief over het advies, maar hebben grote bezwaren tegen de landelijke, uniforme toetsing.

De commissie presenteerde vorige week vijf verbeteradviezen voor pabo’s: hogere instroomeisen, een brede kennisbasis in de vorm van een kerncurriculum voor elf vakken, landelijke en uniforme toetsing, meer profileringsmogelijkheden voor studenten en aanvullende scholing na de opleiding.

Selectie aan de poort
Lindhout is het met een aantal adviezen zeer eens. “Het is prima dat er wat wordt aangescherpt, de verschillen in kwaliteit zijn soms te groot. Ik ben blij met selectie aan de poort en de strengere toelatingseisen. Wij doen zelf al een entreetoets voor Mens en Wereld, rekenen en taal.” Wel denkt Lindhout dat het rapport gevolgen heeft voor het vo en mbo: “Het eindniveau voor het vo en mbo wordt nu vaak niet gehaald”. 

Scholing
Ook de aandacht voor aanvullende scholing na een opleiding vindt Lindhout positief. “Wij hebben nu zelf een werkplaats ingericht voor startende onderwijzers. We merken dat het voor studenten steeds moeilijker wordt; er is zoveel aan de hand in het onderwijs. Pabo’s, hogescholen en scholen moeten de handen ineenslaan om het eigen profiel van een student vorm te geven in de school.”

Levenshouding
Als het aan de adviescommissie ligt, komen er landelijke toetsen over een vastgesteld vakinhoudelijk curriculum. Driestar Hogeschool is geen voorstander van landelijke examens. “Om te beginnen kost het veel geld om dat te realiseren, veel meer dan nu het geval is en er vinden al bezuinigingen plaats”, aldus Lindhout. “Uniform toetsen raakt ook de inhoud, er gaat een stuk vrijheid weg. Vakinhouden raken aan wat je zelf belangrijk vindt om door te geven, een levenshouding. Door vakinhouden uniform vast te stellen is er minder ruimte voor eigen identiteit.” Driestar Hogeschool wil zijn profiel stevig overeind houden.

Profilering
Net als Lindhout herkent Van der Hoek van Stenden Hogeschool zich voor een belangrijk deel in het rapport. “We zien het als steun in de rug voor het beleid dat we hebben ingezet, maar ook als een extra aanscherping. Ik ben blij met de grote aandacht voor kwaliteit, wij letten daar al sinds jaar en dag extra op.”

Van der Hoek waardeert de adviezen die betrekking hebben op profilering. “Bij ons krijgt profilering vorm via de identiteit: zo biedt Stenden pabo’s aan die opleiden voor de christelijke basisscholen in Leeuwarden, Groningen en Emmen. En een bijzonder neutrale pabo in Assen. Daarnaast kennen we Pabo’s die voor openbare basisscholen opleiden en het specifiek regionale profiel van de verschillende pabo’s”.

Instroomeisen
Niet alle adviezen betekenen een grote verandering voor de Stenden pabo’s. Bijvoorbeeld als het gaat om de instroomeisen. Stenden kent net als Driestar Hogeschool al diagnostische toetsen op de verschillende terreinen. Daarnaast is er aandacht voor  het niveau van instroom, speciaal voor de leerlingen afkomstig van het mbo.

Bureaucratisch apparaat
Waar het rapport van commissie Meijerink voor een grote deel als een steun in de rug voelt, heeft Stenden wel kritiek op de voorgestelde landelijke toetsing. “Wij hebben zelf al een voortgangstoets die we samen met andere pabo’s uitvoeren. De kans is aanwezig dat er een landelijk, bureaucratisch apparaat ontstaat. Waarschijnlijk komen er zoveel uitvoeringsproblemen dat het niet verstandig is om het in te voeren. Dit moet je niet centralistisch, van bovenaf organiseren. Dat is het paard achter de wagen spannen. Ik hoop dat Zijlstra hier oog en oor voor heeft”.

Forse problemen
Al eerder uitte de hbo-wereld kritiek op de centrale, landelijke toetsing. Van der Hoek snapt de gedachte achter de centralistische toetsing, maar de uitvoering kan “forse problemen opleveren”.

De verwachting is dat dit rapport grotendeels of zelfs één op één wordt overgenomen door de staatssecretaris. De wetswijziging om studenten aan de poort te mogen weigeren is al aangekondigd.

WO | HBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs