U bent hier

Landelijk netwerk toezichthouders en bestuurders

Op woensdag 1 juli organiseren wij een netwerk voor de  toezichthouders en bestuurders van bij Verus aangesloten schoolbesturen. We besteden hierin aandacht aan actuele theoretische inzichten maar gaan ook, zoals inmiddels traditie is geworden, actief met het onderwerp aan de slag.

‘Waar is de (interne) toezichthouder?’ is de titel van de bijeenkomst op 1 juli. Inleider is prof.dr. Goos Minderman. Hij is hoogleraar Public Governance aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de University of Stellenbosch in Zuid Afrika. Minderman is tevens gastdocent op het gebied van sturing en toezicht bij de Erasmus Universiteit en de Unversiteit Leiden (Campus Den Haag). Hij is verder onder andere voorzitter van de raad van toezicht van MBO Utrecht. Op het onderwerp 'Toezicht' heeft hij vanaf 2012 gepubliceerd bij Boom/Lemma onder de titel Waar is de raad van toezicht?.

Onduidelijkheid

Minderman: ‘‘Nieuwe normen en wetgeving in het toezicht en bestuur van de semipublieke sector zorgen voor grote onduidelijkheid: de buitenwereld (waaronder de wetgever) verwacht een volledige afstemming tussen bestuur en raad van toezicht, maar regelt een afstandelijk model in de wetgeving. Wie niet voldoet wordt bovendien gemakkelijker geschorst of aansprakelijk gesteld. Als de wetgever het niet meer weet, dan moeten instellingen zelf hun governancestructuur in overeenstemming met hun wensen en strategie brengen. Dan is het van belang om te weten wat de ambities zijn, ook van toezichthouders.”

Tijdens de netwerkbijeenkomst is ruimschoots gelegenheid om samen over het centrale thema te discussiëren en met elkaar interactief aan de slag te gaan. Bovendien kunt u elkaar spreken tijdens de afsluitende maaltijd.

Aanmelden kan bij Anneke Uyterlinde.   

 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs