U bent hier

Laatste mogelijkheid stichten/verzelfstandigen school volgens huidige methode

De systematiek voor het stichten (en verzelfstandigen) van een school gaat op korte termijn veranderen. Het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen wijzigt deze stichtingsprocedure. Het voorstel werd in oktober 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en ligt momenteel bij de Eerste Kamer. De beoogde ingangsdatum van de wet is juni 2020. Verus volgt de ontwikkelingen op de voet en onze adviseurs praten u graag bij.

De belangrijkste wijziging van Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen betreft de invoering van zogenaamde ‘richtingvrije planning’. Kort gezegd komt dit erop neer dat het aantonen van het leerlingpotentieel van een nieuwe school niet meer gebaseerd is op een rekenkundig bepaalde belangstelling (het actuele marktaandeel van een richting in de gemeente), maar op basis van een actief gemeten belangstelling onder ouders (via ouderverklaringen c.q. marktonderzoek).

De nieuwe methode om voldoende leerlingpotentieel aan te tonen, zal het stichten van een nieuwe school in het ene geval bemoeilijken en in het andere geval vergemakkelijken. Oftewel: de effecten van de nieuwe systematiek zijn zeer contextspecifiek.

Snel in actie of wachten?

Bent u voornemens om een nieuwe school te stichten? Neem dan contact met onze adviseurs op. Zij verkennen met u of schoolstichting kansrijk is volgens de bestaande systematiek of dat u beter kunt wachten. Het stichten volgens de huidige methode, via een indiening bij het Plan van Scholen bij de gemeente, vindt vermoedelijk al begin 2020 voor het laatst plaats. Dit betekent dat u al vóór 1 februari 2020 de benodigde documentatie aan moet leveren.

Ook het verzelfstandigen van een dislocatie of nevenvestiging in het basisonderwijs gaat veranderen. Hoewel de exacte systematiek nog niet bekend is, wordt dit naar inschatting vereenvoudigd. Toch kan het ook voor het verzelfstandigen zinvol zijn om de huidige mogelijkheden nog in kaart te laten brengen.

Kortom: wilt u nog op korte termijn aan de slag met het stichten of verzelfstandigen van uw school? Neem dan contact op met onderstaande adviseurs! Overigens wijzigt het wetsvoorstel nog méér dan enkel de cijfermatige kant, ook hierover praten wij u graag bij.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs