U bent hier

Laat uw loonheffingsbeschikking kosteloos controleren door Verus

Vanaf deze week stuurt  de Belastingdienst de Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas naar alle werkgevers in Nederland. Hierbij worden veel fouten gemaakt. Voorkom dat u te veel premie afdraagt en laat Verus kosteloos uw beschikking controleren.

Op de Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas staat vermeld welke premies u als werkgever gaat betalen voor de Ziektewet en de WGA (met een onderscheid naar ‘vaste dienstverbanden’ en ‘flexibele dienstverbanden’). 

Uit ervaring weten wij dat er veel fouten worden gemaakt bij de vaststelling van de premiepercentages, waardoor werkgevers te veel premie afdragen. U kunt bezwaar maken als er sprake is van een fout, maar dat moet op korte termijn. 

Ledenvoordeel

Leden van Verus kunnen de beschikking geheel kosteloos laten controleren. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u een scan van de volledige beschikking (dus zowel de voorkant als de specificatie) per mail sturen naar ljoosten@verus.nl of cvandermeeren@verus.nl. Verus en onze partners beoordelen de informatie en koppelen bevindingen en eventuele aanbevelingen terug. 

Let op: in verband met de bezwaarperiode kunt u uiterlijk tot 6 weken na dagtekening van de beschikking van deze mogelijkheid gebruikmaken. Nu er binnen deze periode ook daadwerkelijk bezwaar moet worden gemaakt, is het aan te raden zo spoedig mogelijk contact op te nemen.

Mocht blijken dat bezwaar maken zinvol is, dan kan de juridische afdeling van Verus u hierbij ondersteunen.

Vragen?

Neem contact op met Lex Joosten, E ljoosten@verus.nl, M 06 54 25 68 14 of Carola van der Meeren, E cvandermeeren@verus.nl, M 06 21 81 84 53.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs