U bent hier

Laat u niet misleiden door zogenaamde offertes

Een telefoontje tussendoor: “Uw organisatie staat in onze online gids vermeld. Dit was gratis maar wordt betaalde dienstverlening. Wilt u dit voor volgend jaar nog? Nee, dan sturen wij u een bevestiging daarvan met de vraag of u die wilt ondertekenen en retourneren. Dan halen wij uw organisatie van de site.”

U krijgt uiteindelijk een brief waarin wordt gerefereerd aan het gevoerde telefoongesprek en dat het een en ander niet geheel duidelijk in de online gids staat vermeld. U herinnert zich het gesprek, ondertekent het document en stuurt het retour. Enige tijd later ontvangt u een factuur. U blijkt een overeenkomst te zijn aangegaan!

Helaas krijgen wij vaak van dit soort meldingen. Scholen die ongevraagd door bedrijven benaderd worden en die op slinkse wijze proberen een overeenkomst af te sluiten. Wellicht dat de school uiteindelijk vermeld wordt op een site. De school had echter niet de intentie een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

Opletten
Wat valt er tegen te doen? Het begint met oplettendheid bij stukken die u moet ondertekenen en terugsturen, en bij facturen die betaald moeten worden. Vertrouwt u het niet, onderteken of betaal dan niet. Deze oplettendheid geldt voor iedereen in de organisatie. Ook een medewerker die denkt de school te helpen door even te ondertekenen of te betalen kan daardoor ongewenst een geschil in het leven roepen.

Vaak worden ook medewerkers benaderd die niet bevoegd zijn te ondertekenen. In het handelsregister bij de Kamer van Koophandel staat duidelijk aangegeven wie die bevoegdheid in uw organisatie heeft. In dat geval kan op die onbevoegdheid een beroep gedaan worden. In alle gevallen is het zaak zo snel mogelijk het bestaan van de overeenkomst te ontkennen.

Rechter
Recentelijk heeft de kantonrechter in Enschede in een dergelijke zaak een uitspraak gedaan. Het ging om opname van een school op de website van een organisatie. Uit het handelsregister bleek dat een directeur niet bevoegd was de stichting te vertegenwoordigen.

In deze zaak is geoordeeld dat de enkele omstandigheid dat iemand directeur van een onder de stichting ressorterende school is, niet maakt dat die organisatie daarmee zonder meer op de bevoegdheid van die directeur mocht vertrouwen. Ook is er geen schijn gewekt van deze bevoegdheid, noch is de overeenkomst door de stichting bekrachtigd. Er is derhalve geen overeenkomst tot stand gekomen.

De kantonrechter geeft nog een overweging ten overvloede over de inhoud van de door deze organisatie verstuurde offerte. Kort weergegeven is de kantonrechter van oordeel dat de offerte als misleidend dient te worden gekwalificeerd. De kantonrechter overweegt dat deze organisatie lijkt te anticiperen op het feit dat mensen door de offerte gemakkelijk op het verkeerde been worden gezet. De rechter lijkt hiermee aan te geven dat ook hij van mening is dat deze organisatie bewust misleidend bezig is. Oplettendheid is dus gewenst!

Vragen?

Met vragen kunt u terecht bij onze juridische helpdesk.

 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs